جستجوی

مدخل

تعداد1383مدخل یافت شد

ع

از حروف الفبای فارسی - در عربی - در ترکی - در اردو

عابد، علی بن محمد صنعانی

قاضی و مورّخ یمنی (قرن12)

عابد بن حسین

فقیه و مفتی مالکی (قرن13و14)

عابد حسین

عالم هندی و صاحب آثاری درباره سیاست و جامعه مسلمانان هند در قرن بیستم (قرن14)

عابدین پاشا

از رجال دولتی عثمانی که با ترجمه و شرح مثنوی مولوی شهرت یافته است (قرن13و14)

عابس بن ابی شبیب شاکری

از یاران امام حسین (ع) در کربلا (قرن 1)

عاتکه بنت عبدالمطلب

شاعر و عمه پیامبر(ص)

عاج --> فیل

عاجز افغان، لعل محمد

شاعر افغانی (قرن12)

عاج کاری

هنری با بهره گیری از عاج فیل در تزیینات

عاد

قوم قدیم عرب که نامش در قرآن آمده است.

عادت

اصطلاحی به معنای رسم و عرف

عادة الله --> علت و معلول؛کسب (2)

عادل آباد

شهری در ایالت آندراپرادش در هند

عادل النکدی

از شخصیتهای اجتماعی لبنان (قرن14)