جستجوی

مدخل

تعداد1095مدخل یافت شد

س

از حروف الفبای فارسی - در عربی - در ترکی - در اردو

ساباط

گذرگاههای سرپوشیده در شهرهای اسلامی، جایگاهی خنک برای رهگذران

ساباطی، اسحاق بن عمار

از اصحاب امام صادق (ع)(قرن 2)

ساباطی، عمار بن موسی

از اصحاب امام صادق (ع)(قرن2)

سابق و تالی

از اصطلاحات اسماعیلیه، معادل کونی و قدر

سابق و لاحق --> روایت حدیث

سابور بن اردشیر

وزیر بهاءالدوله بویی (قرن4)

ساپانجا --> صَبَنجه

ساتگائون

بندری در جنوب غربی بنگال

ساتی بیک

دختر الجایتو ایلخان مغول و از مدعیان قدرت پس از ابوسعید بهادرخان(قرن8)

ساج

درختی بومی برمه، تایلند، جاوه و نیز شرق آفریقا که در کشتی سازی و نیز طب مورد استفاده قرار می گیرد.

ساجی، زکریا بن یحیی

محدث و مؤلف شافعی بصری (قرن4)

ساجیان

خاندانی نظامی که در دوره عباسیان بر آذربایجان حکومت می کردند(قرن3و4): - ابوالساج، دیوداد بن دیودست - دیوداد بن محمد افشین - ابوالمسافر فتح بن محمد افشین - ابوالفرج بن فتح

ساحل

ناحیه‌ای در آفریقا حد فاصل شمال افریقا و افریقای سیاه از سنگال در غرب تا سودان در شرق

ساحل طلا --> غَنا، مسلمانان