جستجوی

مدخل

تعداد243مدخل یافت شد

لخمیان

از سلسله‌های عرب قبل از اسلام حاکم بر حیره و نواحی مجاور آن (قرن3-6م.)

لذت و اَلم

دو عامل برای رسیدن انسان به کمال جسمانی و روحانی بحثهای کلامی و فلسفی

لرِ بزرگ --> اتابکان لرستان

لرزاده، حسین

معمار و هنرمند ایرانی (قرن14)

لرستان

ناحیه‌ای تاریخی و استانی در جنوب غربی ایران

لرِ کوچک --> اتابکان لرستان

لزگیها

نام مسلمانان ناحیه کوهستانی شمال قفقاز - زبان لزگی: از زبانهای قفقازی

لزوم، اصل

قاعده‌ای در عقود مبنی بر غیر قابل فسخ بودن قرارداد

لزوم مالایلزم

اصطلاحی در علم بدیع

لسان العرب

لغتنامه ای به عربی نوشته ابن منظور (قرن7و8)

لسانی شیرازی

شاعر ایرانی اوایل عصر صفوی (قرن10)

لس بیله

از ایالتهای سابق هند در دوره استعمار انگلیس واقع در جنوب شرقی بلوچستان

لسترینج، گای

خاورشناس انگلیسی، متخصص جغرافیای تاریخی سرزمینهای اسلامی (قرن13و14)

لسکو، روژه

ایرانشناس فرانسوی، محقق و مترجم آثار ادب فارسی به فرانسه (قرن14)

لشت نشاء

بخش و شهری در شهرستان رشت