جستجوی

مدخل

تعداد243مدخل یافت شد

لاکهارت، لارنس

خاورشناس بریتانیایی و محقق تاریخ ایران (قرن13)

لاگارد، پل آنتون دو

خاورشناس و زبانشناس آلمانی، محقق زبانهای ایرانی، عربی و سریانی (قرن13)

لاگوس

پایتخت کشور نیجریه در افریقا

لالا شاهین پاشا

مربی و آموزگار سلطان مراد اوّل (قرن8)

لالا محمد پاشا

صدراعظم عثمانی (قرن 10و11)

لالا مصطفی پاشا

وزیر عثمانی، فاتح شیروان و گرجستان و قبرس (قرن10) - لالا مصطفی پاشا، مجموعه

لالایی

ترانه های عامیانه برای خواباندن کودکان در زبان فارسی

لالجین

بخش و شهری در همدان، بزرگترین مرکز تولید سفال و سرامیک در خاورمیانه

لالش

دره ای در شمال شرقی شهر موصل در عراق، مرکز اصلی زیارتی فرقه یزیدیه

لاله

از انواع گل

لاله، دوره

دوره دوازده ساله حکومت احمد سوم، بیست و سومین سلطان عثمانی (قرن11)

لاله خاتون --> پادشاه خاتون

لاله زاری، محمد افندی

مؤلف ترک کتاب "میزان الازهار" درباره پرورش گل لاله (قرن12)

لالی

شهرستانی در استان خوزستان

لامبادی ها

قبیله ای در غرب و جنوب هند