جستجوی

مدخل

تعداد243مدخل یافت شد

لارستان

شهرستانی در استان فارس - لارستانی، گویش

لاری

نوعی سکه نقره‌ای که در قرون 16 و 17 میلادی در مناطق خلیج فارس و اقیانوس هند رایج بوده است.

لاری، ابوالحسن

فقیه امامی (قرن14)

لاری، سید عبدالحسین

فقیه و عالم مبارز (قرن14)

لاری، گویش --> لارستان

لاری، مصلح الدین محمد

مورخ ایرانی و مولف مرآة الادوار و مرقاة الاخبار(قرن10)

لاریجان --> لار (1)

لاریجانی، سید رضی

مدرس حکمت و عرفان (قرن12)

لازاروس --> الیعازر

لاسگردی، گویش --> سمنانی، گویش

لاشاری، گویش --> بلوچ و بلوچستان

لاشتر --> الشتر

لاشین، محمود طاهر

نمایشنامه نویس و قصه نویس مصری(قرن14)

لاضرر، قاعده

قاعده ای مهم در فقه به معنی نفی مشروعیت هرگونه ضرر در اسلام

لاک پشت

خزنده‌ای از راسته سنگ‌پشتان