جستجوی

مدخل

تعداد243مدخل یافت شد

لوله بورغاز

شهری در ترکیه

لولی --> کولی

لولیو، ریموند

خاورشناس و محقق در زمینه آثار عرفای مسلمان (قرن13)

لومبوک

جزیره ای در شرق جاوه در اندونزی

لونی، عبدالجلیل چلبی

نقاش عثمانی و متبحر در زمینه سازی، تذهیب و کتابت (قرن12)

لوور، موزه

موزه ای در پاریس با 15000 اثر هنری اسلامی

لوی، روبن

خاورشناس انگلیسی، مصحح و مترجم برخی آثار ادبیات فارسی و عربی (قرن13و14)

لوی- پرووانسال، اواریست

خاورشناس فرانسوی، صاحب تحقیقات مهم در تاریخ و تمدن اسپانیای اسلامی (قرن14)

لوی دلاویدا، جورجو

خاورشناس ایتالیایی و صاحب آثاری در زمینه قرآن، اسلام و فرهنگ و تمدن اسلامی (قرن14)

لویس معلوف --> معلوف، خاندان

لویه جرگه

بزرگترین شورای قبیله ای در افغانستان

لهاک خان باوند

فرمانده پادگان مراوه تپه که در 1306قیام کرد و سپس به روسیه پناهنده شد.

لهب، سوره --> مسد، سوره

لهو

واژه قرآنی به معنای طرب، شادی و عشرت

لیاخوف، ولادیمیر پلاتونوویچ

فرمانده بریگاد قزاق ایران و از عوامل به توب بستن مجلس شورای ملی (قرن13و14).