جستجوی

مدخل

تعداد243مدخل یافت شد

لواسان

شهری در استان تهران

لواط

ارتباط جنسی دو مرد با یکدیگر - احکام فقهی و آثار حقوقی آن

لوامع --> نور (2)

لوامع الاشراق فی مکارم الاخلاق --> دَوانی، جلال الدین محمد

لوانت --> شرق الاندلس

لوایح --> نور (2)

لوبیا

از غلات

لوت، کویر --> کویر لوت

لوح محفوظ

به معنای "تخته" یا "تخته چوب"، از واژه ‌ها و تعابیر قرآنی و نیز عرفانی

لودهیانه --> لودیانه

لودیان

نام قبیله و سلسله‌ای از افغانان غلجائی (قرن9و10)

لودیانه

شهری در بخش جالندر در ایالت پنجاب هند

لورقه

شهری در شرق اسپانیا

لورنس، ادوارد

ژنرال مشهور انگلیسی، فرمانده نیروهای عرب در جنگ جهانی اول علیه دولت عثمانی (قرن13و14)

لوری --> کولی