جستجوی

مدخل

تعداد243مدخل یافت شد

لکهنوی، ابراهیم

فقیه و مفسّر شیعی در هند (قرن13و14)

لکهنوی، ترابعلی --> ترابعلی لکهنوی

لکیاری، سادات

اولین خانواده سادات که در اوائل قرن 14 میلادی وارد سند پاکستان شد و وابستگان این خانواده خدماتی به دین و علم و ادب و سیاست کرده اند.

لمتونی، ابوبکر بن عمر

از فرماندهان مرابطون و بنیانگذار شهر تاریخی مراکش (قرن5)

لمطه

قبیله بزرگ بربر در آفریقا، از خانواده بَرانیها

لمعات

اثری در عرفان نظری از فخرالدین عراقی (قرن7و8)

لمغانات

منطقه ای در شرق افغانستان

لمنی

جزیره ی در شمال شرقی دریای اژه

لنتس، اتو هلموت ولفگانگ

ایرانشناس آلمانی، متخصص زبانهای فارسی میانه و نو (قرن14)

لنجان

شهرستانی در استان اصفهان

لنگائیان

سلسله‌ای در مناطق ملتان و اوچ در هند (قرن9و10)

لنگرود

شهری در استان گیلان

لواء --> پرچم (1)

لواته

قبیله‌ای مهم از بربرها متعلق به قبیله بُتر

لواتی، عبدالله بن محمد

مورخ، محدث و زندگینامه ‌نویس برجسته اباضی-وهبی اهل طنجه (قرن5)