جستجوی

مدخل

تعداد243مدخل یافت شد

لغتنامه دهخدا، مؤسسه --> لغتنامه (2)

لغز --> معما

لغو

واژه‌ای قرآنی به معنی عمل یا فکر بیهوده و باطلی که موجب غفلت انسان از یاد خدا باشد - بررسی تفسیری،‌ حدیثی و فقهی

لفظ و معنا

مباحث مربوط به لفظ و معنا در نحو و شعر

لقاءالله

امکان وقوع دیدار خداوند برای برخی از مومنین - قرآنی و حدیثی

لقاءالله (در عرفان) --> رؤیت

لقب

عناوین تشریفاتی که به طور رسمی و به موجب حکم از طرف خلیفه یا سلطان به اشخاص داده می شود.

لقمان

شخصیتی افسانه‌ای در دوره جاهلیت عرب - در قرآن و حدیث - در ادبیات

لقمان، سوره

سی و یکمین سوره قرآن

لقمان بن حسین

"لقمان بن حسین عاشوری حسینی ارموی"،ادیب ایرانی الاصل دربار عثمانی (قرن10)

لقیط

اصطلاحی فقهی به معنای کودک سرراهی

لک

از قبایل کرد در ایران - لکی، گویش

لک لک

پرنده ای از راسته لک لک سانان

لکهنو

مرکز استان اوتارپرادش در هند - معماری

لکهنوتی

شهری قدیمی در هند