جستجوی

مدخل

تعداد545مدخل یافت شد

خانه خدا

فیلمی مستند از مراسم حج که زمینه ساز جذب مخاطبان جدیدی برای سینمای ایران شد.

خانه کارگر --> کارگری، تشکل

خانیکوف، نیکالای ولادیمیروویچ

خاورشناس ، جغرافی دان و مردم شناس روسی (قرن14)

خاور --> نقشه جغرافیایی

خاوران (خابران)

ناحیه ای در خراسان بزرگ

خاوران نامه

مشهورترین ولایت نامه فارسی سروده ابن حسام خوسفی در قرن نهم. - نسخ خطی خاوران نامه

خاورشناسی --> شرق شناسی؛مطالعات اسلامی

خاورمیانه

منطقه ای در غرب آسیا و شمال افریقا

خاورنامه --> خاوران نامه

خاوری --> هزاره (2)

خاوری شیرازی، میرزا فضل الله

مورخ و شاعر دوره قاجار و مؤلف تاریخ ذوالقرنین (قرن13)

خاو و میرآباد --> مریوان

خاویار

تخمکهای لقاح نیافته گروهی از ماهیان غضروفی متعلق به خانواده تاسماهیان که پس از فرایند عمل آوری به مصرف تغذیه می رسند.

خبازی --> نان

خبّازی، عمر بن محمد

فقیه و اصولی حنفی (قرن7)