جستجوی

مدخل

تعداد545مدخل یافت شد

خیبری بن علی طحّان

از محدثان امامی (قرن2)

خیثمة بن عبدالرحمان

از راویان امامی (قرن2)

خیر

از مفاهیم و اصطلاحات حکمت نظری و عملی

خیرالدین پاشا --> بارباروس، خیرالدین (خضر) پاشا

خیرالدین پاشا تونسی

اندیشمند اصلاح طلب و سیاستمدار بنام، معروف به ابوالنهضة (قرن13)

خیرالدین معمار

معمار دوره عثمانی (قرن9و10)

خیرالله افندی

طبیب، مورخ و دولتمرد عثمانی و وزیر مختار این دولت در ایران در دوره ناصرالدین شاه قاجار (قرن13)

خیرالله خان مهندس

مؤلف و شارح آثاری در ریاضی و نجوم در هند(قرن 12 و 13)

خیرالنساء بیگم

مادر شاه عباس اول صفوی، ملقب به مهد علیا (قرن10)

خیرالنَسّاج،‌ محمد بن اسماعیل

کنیه اش ابوالحسن، صوفی و عارف (قرن3و4)

خیران خادم

راوی امامی (قرن2و3)

خیر بن نُعَیْم حضرمی

محدث و قاضی مصری (قرن2)

خیرپور

شهرستان و شهری در ایالت سند پاکستان

خیر خواه هراتی

داعی و نویسنده اسماعیلی نزاری (قرن9)

خیزران --> تباشیر؛نی (1)