جستجوی

مدخل

تعداد545مدخل یافت شد

خوی

شهرستان و شهری در استان آذربایجان غربی

خویی، ابوالقاسم

مرجع تقلید شیعیان، فقیه و اصولی مبرز و رجالی صاحب نام معاصر و دارای آثاری برجسته در فقه، اصول، رجال و علوم قرآنی (قرن13و14)

خویی، بنیاد خیریه

مؤسسه ای غیر دولتی، عام المنفعه و خیریه با هدف تبلیغ و اشاعه اسلام و خدمات دهی به مسلمانان به ویژه شیعیان اثنا عشری

خویی، حسن بن عبدالمؤمن --> حُسام الدین خویی

خویی، میرزا ابراهیم --> دنبلی خویی، میرزا ابراهیم

خویی، میرزا حبیب الله

فقیه، ادیب و عالم امامی و شارح نهج البلاغه (قرن13و14)

خویی، میرزا علیقلی

معروفترین تصویرساز کتب چاپ سنگی ایران (قرن13و14)

خویی، میرزا یحیی

از علمای دوره مشروطه و نماینده سه دوره نخست مجلس شورای ملی (قرن14)

خوئینی، ملا احمد

فقیه، اصولی و محدث امامی (قرن13و14)

خوئینی زنجانی، عبدالکریم بن ابراهیم

فقیه امامی (قرن14)

خیابانی، شیخ محمّد

واعظ و روحانی مبارز و آزادی خواه و رهبر نهضت آزادیستان (قرن13)

خیار

میوه خوراکی گیاه کوکومیس ساتیووس از خانواده کدوییان

خیارات

جمع خیار،اصطلاحی در فقه و حقوق، به معنای اختیار فسخ عقد لازم در شرایط خاص

خیّاط

دوزنده لباس

خیّاط، ابوالحسن علی بن محمد

مقری بغدادی (قرن5)