جستجوی

مدخل

تعداد545مدخل یافت شد

خورموسی

شاخابه ای عریض و طولانی در ساحل شمالی خلیج فارس در جنوب استان خوزستان

خور و بیابانک

شهرستانی در استان اصفهان

خوری، بشاره

نخستین رئیس جمهور لبنان پس از استقلال (قرن14)

خوری، خلیل

شاعر، نویسنده، روزنامه نگار و دولتمرد مسیحی لبنانی (قرن13و14)

خوری، رشید سلیم --> شاعر قروی

خوری، فارس

نخست وزیر و رییس مجلس سوریه در اولین سالهای پس از استقلال(قرن14)

خوری، گویش

گویش مردم منطقه خور و بیابانک، از شاخه گویشهای مرکزی ایران و زیرشاخه گویشهای دشت کویر

خوری، محمد بن یحیی

کنیه اش ابوعمرو، محدث و عالم (قرن5)

خوریان موریان

مجمع الجزایری در جنوب کشور عمان در دریای عرب

خوزستان

استانی در جنوب غربی ایران، که در گذشته ناحیه ای تاریخی بوده است.

خوسْت

نام ولایت و دو شهر در افغانستان

خوسْف

بخش و شهری در شهرستان بیرجند در استان خراسان جنوبی

خوشحال خان خَطَک

سردار قبیله خطک، شاعر پشتو زبان و فارسی گو(قرن11)

خوشقدم، الملک الظاهر

سی و هشتمین فرمانروای مملوکی مصر (قرن9)

خوشنویسی --> خطاطی