جستجوی

مدخل

تعداد545مدخل یافت شد

خور(2) --> خور و بیابانک

خوراسگان

شهری در استان اصفهان در مرکز ایران

خوراک --> غذا

خورجین

محفظه ای برای نگهداری و حمل وسایل و بار

خوردنی ها و آشامیدنی ها

از ابواب فقهی درباره احکام خوردنیها و آشامیدنیها که در متون فقهی معمولاً با عنوان الاطعمة والاشربة آمده است.

خورش --> غذا

خورشاه بن قباد حسینی

مورخ ایرانی و مؤلف تاریخ ایلچی نظام شاه (قرن10)

خورشید

از اجرام آسمانی با مضامین و کاربردهای گوناگون، در زبان و ادب فارسی، ادیان و قرآن و حدیث - در نجوم -در زبان و ادب فارسی - در ادیان و قرآن و حدیث

خورشید ابراهیم زکی --> ابراهیم زکی خورشید

خورشید احمد پاشا

صدر اعظم عثمانی (قرن13)

خورشید بانو ناتوان

شاعره نامدار قفقاز که به ترکی و فارسی شعر می سرود. (قرن13)

خورشید کلاه

بانوی خوشنویس در دوره ناصرالدین شاه قاجار (قرن13)

خورعبدالله

خوری در شمال خلیج فارس

خورموج

(خرموج)، شهر و مرکز شهرستان دشتی و بخش مرکزی شهرستان دشتی در استان بوشهر واقع در جنوب ایران

خورموجی، محمد جعفر

ملقب به حقایق نگار، مورخ عصر ناصر الدین شاه قاجار (قرن13)