جستجوی

مدخل

تعداد545مدخل یافت شد

خواجه ربیع، آرامگاه --> ربیع بن خُثَیْم

خواجه زاده، مصطفی بن یوسف

قاضی و فقیه حنفی در قلمرو عثمانی(قرن9)

خواجه عبدالله انصاری --> انصاری، خواجه عبدالله

خواجه عبیدالله احرار

ملقب به ناصرالدین، عارف و مؤلف نامدار نقشبندیه (قرن9)

خواجه علی سیاهپوش

از اجداد صفویان و از نوادگان شیخ صفی الدین اردبیلی (قرن9)

خواجه محمد پارسا --> پارسا، خواجه محمد

خواجه مرجان

شهرت امین الدین مرجان از امرای سلطان اویس جلایر و حاکم بغداد (قرن8)

خواجه نصیرالدین طوسی --> طوسی، خواجه نصیرالدین

خواجه نظام الملک طوسی --> نظام الملک طوسی، حسن بن علی

خواجه یف، فیض الله

دولتمرد، نخستین رییس شورای کمیساریای جمهوری شوروی سوسیالیستی ازبکستان و طرفدار نهضت جدیدها (قرن13)

خواجه یوسف همدانی

عارف، واعظ، و پیر بنیان گذاران سسله های خواجگان و نقشبندیه (قرن 5 و6)

خوار

ناحیه و شهری قدیمی در مشرق ری

خوارج

گروهی از مسلمانان که در اثنا و پس از جنگ صفین و قضیه تحکیم/حکمیت بر امام علی علیه السلام خروج کردند و سپس با ایجاد ناامنی موجب جنگ نهروان شدند. 1) کلیات 2) آرا و عقاید 3) خوارج در ایران 4) خوارج در عراق 5) خوارج در جزیرة العرب 6) خوارج در شمال آفریقا

خوارزم

از نواحی باستانی آسیای مرکزی، در ساحل جنوبی دریاچه آرال ( بحیره خوارزم)، در دو سوی مصب رود جیحون (آمودریا)، که با ریگزارهای قره قوم و قزل قوم احاطه شده است. - زبان خوارزمی

خوارزم، دریا --> بحر خوارزم