جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

آخوند صاحب سوات

عبدالغفوربن عبدالواحد، عارف و عالم شبه قاره از سلسله نقشبندیه و صاحب مثنوی مناجات و عقایدالمؤمنین به زبان پشتو (قرن12)

آخوند نصرا --> همدانی، آخوند نصرالله

آخوندوف، سلیمان ثانی --> سلیمان ثانی آخوندوف

آخوندوف، میرزا فتحعلی --> آخوندزاده، میرزا فتحعلی

آخوند همدانی، نصرالله --> همدانی، آخوند نصرالله

آداب --> ادب

الآداب، مجله

مجله ای ادبی در بیروت که در سال 1953 به دست سهیل ادریس تأسیس شد.

آداب البحث و المناظره

نام عمومی کتابهای مربوط به این علم و معرفی شماری از آنها

آداب الحرب و الشجاعه

کتابی در آئین پادشاهی، کشورداری و فنون جنگ از فخر مدبر (قرن7)

آداب السلطانیه --> الفخری فی الآداب السلطانیه و الدول الاسلامیه

آداب الصلو‌ة

عنوان چندین کتاب درباره مستحبات و مراسم نماز، تألیف فقهای اسلامی به عربی و فارسی

آداب العرب و الفرس --> جاویدان خرد

آداب المتعلمین --> طوسی، خواجه نصیرالدین؛زرنوجی، برهان الدین

آداب المریدین --> سهروردی، ابونجیب عبدالقاهر بن عبدالله

آداب المشق

رساله ای در باب خط از بابا شاه اصفهانی که به خطا به میرعماد نسبت داده شده است (قرن10).