جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

خربزه

میوه یکی از جورهای متعلق به گونه گیاهی کوکومیس ملو (از خانواده کدوییان)

خَربق

این نام در برگیرنده دو گیاه مختلف دارویی از دو خانواده مختلف شامل خربق سیاه با نام علمی هله بوروس نایگر از خانواده آلاله و خربق سفید با نام علمی وراتروم ْآلبوم از خانواده گل حسرت است.

خَرَبْگه

نوعی مهره بازی در شمال افریقا

خرج

شهرستان( محافظه) و شهری در استان (منطقه) ریاض در عربستان سعودی

خَرْجَه --> موَّشح

خرچنگ

گروهی از سخت پوستان عالی متعلق به راسته ده پایان، شامل برخی جنسهای معروف از قبیل نوعی خرچنگ پهن و خرچنگهای دراز

خرداد

نام یکی از امشاسپندان، نام ششمین روز ماه و سومین ماه سال در گاه شماریهای زردشتی ایران و نام سومین ماه سال در گاه شماری هجری شمسی

خردل

نامی برای چند گونه گیاهی مختلف از خانواده شب بویان با مصارف دارویی و ادویه ای

خرس

پستانداری تنومند و پر مو متعلق به خانواده خرس ها

خُرساباد

محوطه ای باستانی در کردستان عراق و در شمال شرق موصل

خِرْسان

کوهی در استان کهکیلویه و بویر احمد و رودی در استانهای فارس، کهکیلویه و بویر احمد و چهار محال بختیاری

خرسان، آل

خاندانی از عالمان و ادیبان شیعی نجف

خَرطوم

پایتخت سودان، واقع در استان خرطوم در مرکز سودان در محل تلاقی رود نیل آبی و نیل سفید و در ارتفاع حدود چهارصد متری از سطح دریا

خَرّقان

ناحیه کوهستانی در ایالت جبال، در مغرب ایران - برجهای خرقان

خَرْقان --> سمرقند