جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

آبگوشت

از غذاهای متداول ایرانی - واژه - تاریخچه واژه در ادبیات دوره میانه - تحولات آن - مناسبت آن با یخنی، آش، شوربا در ایران و هند - ترکیبات متعارف آبگوشت - انواع آبگوشت - پراکندگی جغرافیایی - رواج و محبوبیت - علل ترجیح آبگوشت در سبد تغذیه ای خانوار در خاورمیا

آبگینه، موزه

موزه تخصصی آثار آبگینه و سفال در تهران 1. آدرس و مکان جغرافیایی 2. وجه تسمیه و دلیل نامگذاری 3. تاریخچه بنا (معرفی ساختاری، تزیینی و کارکردی و پیشینه بنا) 4. زمان و شرایط و دلایل تبدیل آن به موزه 5. نوع مالکیت موزه (دولتی یا خصوصی یا...) 6. معرفی قسمتهای

آبِل، آرمان

اسلام شناس، لغوی و عرب شناس بلژیکی (قرن13و14)

آبل، ژان باتیست

استاد و مترجم زبان ترکی (قرن13و14)

آبل الزیت

محلی در اردن

آبله (1)

نوعی بیماری مسری ویروسی

آبِله (2)

شهری در کاستیل کهن یا قشتاله در مرکز اسپانیا

آبله کوبی --> آبله (1)

آب مروارید

نوعی بیماری چشمی که با تار شدن عدسی بینایی مختل می شود.

آب نما --> حوض/ حوضخانه

آبنوس

درختی از تیره خرمالوییان

آبوشقه، فرهنگ

لغتنامه ای نوشته مولفی نامعلوم از زبان ترکی جغتایی به ترکی استانبولی (قرن10)

آب و هوا

شرایط و مشخصه های درازمدت اقلیمی و هواشناختی در یک منطقه جغرافیایی

آبی، ابوسعد منصور بن حسین

ادیب، شاعر و وزیر امامی مذهب (قرن 5)

آبی، ابوعبدالله جریر بن عبدالحمید --> جریر بن عبدالحمید