جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

لاشاری، گویش --> بلوچ و بلوچستان

لاشتر --> الشتر

لاشین، محمود طاهر

نمایشنامه نویس و قصه نویس مصری(قرن14)

لاضرر، قاعده

قاعده ای مهم در فقه به معنی نفی مشروعیت هرگونه ضرر در اسلام

لاک پشت

خزنده‌ای از راسته سنگ‌پشتان

لاکهارت، لارنس

خاورشناس بریتانیایی و محقق تاریخ ایران (قرن13)

لاگارد، پل آنتون دو

خاورشناس و زبانشناس آلمانی، محقق زبانهای ایرانی، عربی و سریانی (قرن13)

لاگوس

پایتخت کشور نیجریه در افریقا

لالا شاهین پاشا

مربی و آموزگار سلطان مراد اوّل (قرن8)

لالا محمد پاشا

صدراعظم عثمانی (قرن 10و11)

لالا مصطفی پاشا

وزیر عثمانی، فاتح شیروان و گرجستان و قبرس (قرن10) - لالا مصطفی پاشا، مجموعه

لالایی

ترانه های عامیانه برای خواباندن کودکان در زبان فارسی

لالجین

بخش و شهری در همدان، بزرگترین مرکز تولید سفال و سرامیک در خاورمیانه

لالش

دره ای در شمال شرقی شهر موصل در عراق، مرکز اصلی زیارتی فرقه یزیدیه

لاله

از انواع گل