جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

لاذق

نام چند شهر در آناطولی - نزدیک دنیزلی - نزدیک قونیه - نزدیک امسیه - دو شهر نزدیک چکرک - کورلاذق، سنجق ولایت وان

لاذقیه

از بنادر مهم سوریه

لار (1)

ناحیه وسیعی در جنوب غربی کوه دماوند

لار (2)

شهر و شهرستانی در استان فارس

لارِدَه

نام عربی شهری در اندلس

لارستان

شهرستانی در استان فارس - لارستانی، گویش

لاری

نوعی سکه نقره‌ای که در قرون 16 و 17 میلادی در مناطق خلیج فارس و اقیانوس هند رایج بوده است.

لاری، ابوالحسن

فقیه امامی (قرن14)

لاری، سید عبدالحسین

فقیه و عالم مبارز (قرن14)

لاری، گویش --> لارستان

لاری، مصلح الدین محمد

مورخ ایرانی و مولف مرآة الادوار و مرقاة الاخبار(قرن10)

لاریجان --> لار (1)

لاریجانی، سید رضی

مدرس حکمت و عرفان (قرن12)

لازاروس --> الیعازر

لاسگردی، گویش --> سمنانی، گویش