جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

گیورکی دوازدهم

پادشاه گرجستان که در زمان او گرجستان از ایران منتزع شد.

گُیوک خان

سومین خان مغول، نوه چنگیز خان(قرن7)

گیوم، آلفرد

خاورشناس انگلیسی، متخصص در حوزه کلام اسلامی (قرن13و14)

گیوه

نوعی پاپوش سنتی ایرانی که بیشتر در روستاها و بین عشایر مرسوم است.

گیوی

شهری در استان اردبیل

ل

از حروف الفبای فارسی - عربی - در اردو - در ترکی

لاادریه

کسانی که درباره مسائل مابعدالطبیعه به عدم علم اعتقاد دارند.

لا اله الا الله --> تهلیل

لابوان

جزیره و ناحیه ای فدرالی در شرق مالزی، به مرکزیت شهر ویکتوریا

لات

نام بتی از بتهای عرب جاهلی که نام آن در قرآن همراه با عزی ذکر شده است.

لاجورد

از سنگهای قیمتی

لاجیم، برج

بنایی تاریخی متعلق به دوره آل زیار در مازندران (قرن 4)

لاجین، ملک المنصور

از سلاطین ممالیک بحری مصر (قرن7و8)

لاحَرَج، قاعده

اصطلاح و قاعده مهم فقهی به این معنی که هرگاه تکلیفی دارای مشقت و دشواری باشد که تحمل آن عادتا برای مکلف سخت است، آن تکلیف ساقط می گردد.

لادن

از گلهای کوتاه و پیچنده، بومی نواحی گرمسیر امریکا