جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

گویار، استانیلاس

خاور شناس فرانسوی، متخصص در حوزه کلام اسلامی (قرن13)

گویان، مسلمانان

بررسی وضعیت کمی و کیفی مسلمانان گویان در آمریکای جنوبی

گویدی، اینیاتسیو

خاورشناس شهیر ایتالیایی، استاد مطالعات ایرانی و مؤسس رشته مطالعات شرق شناسی در دانشگاه رم (قرن13و14)

گویدی، میکل آنجلو

شرقشناس ایتالیایی، متخصص در حوزه کلام اسلامی (قرن13و14)

گویش شناسی

شاخه ای از زبانشناسی که به بررسی گویشهای مختلف می پردازد. - بررسی مفهوم و سیر زمانی گویش شناسی - لهجه شناسی ایرانی - بررسی های تطبیقی

گویشهای مرکزی ایران

دسته ای از گویشهای ایرانی نو (شاخه شمال غربی)

گهواره

وسیله سنتی خواباندن کودکان

گیاه شناسی

علم بررسی و مطالعه انواع مختلف رُستنیها

گیب، همیلتون الکساندر راسکین

خاورشناس انگلیسی، صاحب تحقیقاتی در ادبیات عرب و تاریخ اسلام (قرن13و14)

گیخاتو خان

پنجمین ایلخان مغول (قرن7)

گیرشمن، رومن

باستانشناس فرانسوی، کاوشگر آثار باستانی در ایران، صاحب کتاب "ایران از آغاز تا اسلام" (قرن13و14)

گیسودراز، سید محمد

از مشایخ صوفی چشتیه دکن، مؤلف آثاری در عرفان (قرن8 و9)

گیل، ایل

قوم قدیمی ساکن شمال ایران

گیلاس

درخت و میوه ای با خواص دارویی

گیلان

ناحیه ای تاریخی در اطراف دلتای سفیدرود و استانی در ایران