جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

گچساران

منطقه نفت خیز ایران و شهرستانی در کهکیلویه و بویراحمد

گدار، آندره

معمار و باستان شناس فرانسوی (قرن13و14)

گُداله

از طوایف بربر متعلق به قبایل صنهاجه در افریقا

گِدایی

عمل تکدی گری - در دوره های مختلف تاریخی - ادبیات مقاله ندارد-

گدائی کمبو

از صوفیان هند (قرن10)

گدوزچای

رودی در غرب آناطولی

گده

از شهرهای قدیمی عربی-آفریقایی در ساحل کنیا در شرق افریقا

گدیزچای --> گدوزچای

گدیک، احمدپاشا --> احمد پاشا گدیک

گِرابار، الُگ

از برجسته ترین محققان هنر اسلامی و استاد تاریخ هنر دانشگاه هاروارد(قرن14)

گراردو کرمونایی --> ژرار کرمونایی

گُراره --> گورره

گراز --> خوک

گراشی، گویش --> لارستان

گراملیش، ریچارد

خاورشناس آلمانی در حوزه عرفان ایرانی و طریقت های شیعی(قرن 14)