جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

گائو

شهری در کشور مالی در افریقا

گبر

اصطلاحی که در ادب فارسی به زرتشتیان اطلاق می شود.

گبزه --> گگبوزه

گَبَن

کوهی در ارمنستان

گبه --> فرش

گَبین، آنه ماری فون

خاورشناس آلمانی، محقق ادیان و آیینهای آسیای مرکزی و ایران، ترک شناس (قرن13و14)

گتوند

شهرستان و شهری در استان خوزستان

گُتیه، هلموت

خاورشناس آلمانی، متخصص زبان عربی که با آثار خود در زمینه فلسفه زبان و منطق اسلامی شهرت دارد (قرن14)

گجرات (1)

ایالتی در غرب هند - معماری

گجرات (2)

شهری در پاکستان

گجرات، ملوک

سلسله‌ای در هند (قرن9و10) - محمود اول صفی الدین - محمود دوم ششمین پسر مظفرشاه - محمود سوم، ابوالفتوح سعدالدین

گُجراتی، زبان

از زبانهای هندی نو

گجراتی، وجیه الدین

صوفی و عالم سلسله قادریه (قرن10)

گچ

ماده ای معدنی و از مصالح ساختمان‌سازی

گچ بری

هنرِ تزیینیِ ساختن نقش و نگارهای گچی گود و برجسته در بناها