جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

گارسَن دوتاسی، ژوزف الیودور ساژس

خاورشناس فرانسوی و متخصص زبانهای فارسی، عربی و هندی (قرن13)

گاز

پیشینه تاریخی اکتشاف گاز در ایران و کشورهای اسلامی

گازر

به معنای "رختشوی"، از مشاغل واژه شناسی اختلاف نظرها درباره اشتقاق و ریشه کلمه دو حوزه حرفه ای رختشویی رنگبری از منسوجات رختشویی خانگی رختشویی حرفه ای محل رختشویی مواد و ملزومات فرصت شغلی برای زنان آسیب های جسمی ناشی از رختشویی راسته ها و اسواق قصاران در

گازُرگاه

روستایی در شمال شرقی هرات - مدفن خواجه عبدالله انصاری، بناهای تاریخی شامل مسجد و مدرسه

گازرگاهی، کمال الدین حسین

صوفی، شاعر و صاحب "مجالس العشاق" (قرن9)

گاسپیرالی، اسماعیل بیگ

روزنامه نگار و نویسنده نظریه پرداز برجسته ترک (قرن13)

گاستایگر، آلبرت جوزف

مهندس راه سازی و مدرس دارالفنون در عصر ناصری (قرن13)

گاگوز

طایفه ای مسیحی و ترک زبان در ملداوی

گالاتا/گالاتیا --> غَلَطه؛بیگ اوغلو

گالاتاسرای --> غلطه سرای

گالان، آنتوان

خاور شناس فرانسوی، اولین مترجم "الف لیلة و لیلة" به فرانسه که نقش مهمی در پیوند ادب اروپایی با افسانه‌های شرقی و هند و ایرانی داشت (قرن11)

گالش

از طوایف مازندران

گالیف، میر سعید سلطان

از معتقدان به کمونیسم ملی و همخوانی آن با اسلام که به دستور استالین اعدام شد (قرن13و14)

گاماسب، رود

یا گاماسیاب، رودی در غرب ایران

گامبرون --> بندرعباس