جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کِنده

گروهی از طوایف عرب جنوبی که نقش اجتماعی، سیاسی و نظامی بسیار مهمی در شبه جزیره عربستان داشت. - پیش از اسلام - پس از اسلام

کَندی

شهری در بنین در آفریقای غربی

کندی، ابوالحسین

مفسر مالکی در اسکندریه (قرن7و8)

کندی، اجلح بن عبدالله

عالم و محدث کوفی (قرن 2)

کندی، حسن بن محمد بن سماعه

از اصحاب امام کاظم (ع)(قرن2)

کندی، زید بن حسن

حافظ قرآن، محدث، قاری، نحوی و شاعر (قرن6و7)

کندی، عبدالمسیح --> عبدالمسیح کندی

کندی، علی بن مظفر

مؤلف و شاعر اهل اسکندریه (قرن7و8)

کندی، محمد بن یوسف

مورخ و عالم انساب مصری و مولف تاریخ ولاة مصر (قرن3و4)

کندی، یعقوب بن اسحاق

فیلسوف و دانشمند بزرگ اسلام در حوزه علوم ریاضی و طبیعی (قرن3)

کنز --> گنج

کنز الالحان --> مراغی، عبدالقادر بن غیبی

کنز الدقائق و بحر الغرائب --> مشهدی قمی، محمد بن محمد رضا

کنزالعمّال --> متقی هندی، علی بن حسام الدین

کنزاللغات

از معروفترین فرهنگنامه های عربی به فارسی اثر محمد بن عبدالخالق (قرن9)