جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کماخ

شهری در شرق آناطولی

کمارج --> خِشت و کَمارَج

کمال

اصطلاحی در سنت اسلامی به معنی بالاترین مراتب ممکن برای رشد معنوی انسان

کمال، علی

روزنامه نگار، نویسنده، ادیب و رجل سیاسی ترک(قرن13)

کمال، محمد نامق --> نامق کمال

کمال، یاشار

نویسنده مشهور ترک (قرن14و15)

کمال الدین اسماعیل

شاعر ایرانی (قرن7)

کمال الدین بن عدیم --> ابن عدیم، عمر بن احمد

کمال الدین بن یونس

ریاضیدان و فقیه شافعی اهل موصل(قرن6و7)

کمال الدین حسین حافظ هروی

خوشنویس عصر شاه طهماسب صفوی(قرن10)

کمال الدین فارِسی

فیزیکدان، طبیب، منجم و ریاضیدان ایرانی(قرن8)

کمال الملک

لقب محمد غفاری، نقاش بزرگ ایرانی (قرن13و14)

کمال الوزاره محمودی، احمد

نمایشنامه نویس واقع گرای ایرانی (قرن12)

کمال بلخی

شاعر صوفی مسلک اهل بلخ (قرن9)

کمال پاشازاده

عالم و شیخ الاسلام ترک (قرن9و10)