جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کلباسی، ابراهیم بن محمد حسن خراسانی

از علمای معروف شیعه صاحب "اشارات الاصول"(قرن12و13) - معرفی پسران او

کلب اصغر

از صور فلکی نیمکره جنوبی

کلب اکبر

صورت فلکی در مجاورت کلب اصغر

کلب بن وبره

نیای بنوکلب، از قبایل عرب شاخه قضاعه

کلبی، خاندان

خاندان مشهوری در کوفه از هواداران حضرت علی (ع) (قرن2و3) - محمد بن سائب، مورخ، ادیب، محدث و نسّاب - هشام بن محمد، مورخ و نسُاب - عباس بن هشام

کلبیون --> دیوجانس

کلبی ها

"بنو ابوالحسین" خاندانی از طایفه کلب بن وبره حاکم بر سیسیل (قرن4و5)

کلپی

شهری در ایالت اوتارپرادش در هند

کلثوم بن عمرو عتّابی --> عتابی، کلثوم بن عمرو

کلثوم بن عیاض قشیری

از سرداران عرب در فتح مغرب (قرن1و2)

کلخوران، بقعه

آرامگاه شیخ امین الدین جبرائیل، پدر شیخ صفی، در روستای کلخوران در اردبیل (قرن10)

کلدانیها

فرقه‌ای مسیحی در ایران و عراق تحت مرجعیت پاپ

کلده

سرزمینی تاریخی در جنوب بین النهرین

کِلّز

شهری در شمال سوریه

کِلِفی

بندری در کنیا که تا قرن 10ه‍.ق. سلطان نشینی مستقل بود.