جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کعب بن لؤی

از اجداد پیامبر (ص) و از خطبای عرب در عصر جاهلی که سال مرگ او مبدأ تاریخ عرب بوده است.

کعب بن مالک انصاری

از شاعران حامی پیامبر (قرن1)

کعبه

قبله مسلمانان - بررسی روایی و فقهی

کعبی، ابوالقاسم

متکلم معتزلی (قرن4)

کعتی، محمود

عالم و قاضی سودانی (قرن10)

کفّ --> عَرُوض

کفّاره

اصطلاحی دینی و فقهی به معنای صدقه و قربانی که برای دفع و رفع آثار گناهی که ارتکاب شده است پرداخته می شود.

کفاش

دوزنده کفش

کفالت

اصطلاح و مبحث فقهی به معنی به عهده گرفتن کاری به جای کسی

کفائت

اصطلاح فقهی در امر ازدواج به معنی تساوی زوجین و مانند بودن آن دو

کفایة الاصول

کتابی معروف در اصول فقه امامیه و از متون درسی حوزه های علمیه شیعه، تألیف ملا محمد کاظم خراسانی (قرن13و14)

کفائی خراسانی، میرزا احمد --> خراسانی، آخوند ملا محمد کاظم

کف بینی

پیشگویی سرنوشت انسان از روی خطوط کف دست

کفتار

از جانوران پستاندار، وحشی و گوشتخوار

کُفتارو، احمد

عالم دینی و واعظ سوری، از فعالان گفتگوی بین ادیان (قرن15)