پول واسناد تجاری؛ چک، حواله، برات

پول واسناد تجاری؛ چک، حواله، برات
  • مولف: جمعی از مولفان
  • طبقه بندی: کتابهای فارسی
  • وضعیت: موجود
  • قیمت: ۵۵۰۰۰ ریال