باقر تبریزی میرزا

معرف

از خطّاطان‌ دورة‌ قاجاری‌ و خوشنویسان‌ خطِ نسخ‌ و نستعلیقِ مقیم‌ تبریز
متن
باقِر تَبْریزی‌ ، میرزا، از خطّاطان‌ دورة‌ قاجاری‌ و خوشنویسان‌ خطِ نسخ‌ و نستعلیقِ مقیم‌ تبریز. چند کتاب‌ به‌ خط‌ او به‌ چاپ‌ سنگی‌ طبع‌ شده‌ که‌ از آن‌ جمله‌ است‌: کلیله‌ و دمنة‌ معروف‌ به‌ چاپ‌ امیرنظام‌، که‌ به‌ دستور امیر نظام‌ گروسی‌ و به‌ تصحیح‌ اعتضادالممالک‌ در 1300 در تبریز چاپ‌ شده‌ است‌، و حجة‌ السعادة‌ تألیف‌ اعتمادالسلطنه‌، که‌ در 1310 در همان‌ شهر به‌ طبع‌ رسیده‌ است‌ (بیانی‌، ج‌ 1، ص‌ 93ـ94). محمدتقی‌ سپهر سال‌ وفات‌ او را 1280 ضبط‌ کرده‌ است‌ (ص‌ 43) که‌ دقیق‌ به‌ نظر نمی‌رسد و ظاهراً او تا اوایل‌ قرن‌ چهاردهم‌ زنده‌ بوده‌ است‌.منابع‌: مهدی‌ بیانی‌، احوال‌ و آثار خوشنویسان‌ ، تهران‌ 1363 ش‌؛ محمدعلی‌ تربیت‌، دانشمندان‌ آذربایجان‌ ، تهران‌ 1314 ش‌؛ محمدتقی‌ سپهر، تذکرة‌ خوشنویسان‌ ، تهران‌ ] بی‌تا. [ .
نظر شما
مولفان
گروه
هنرومعماری ,
رده موضوعی
جلد 1
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده