تهکم (اصطلاح علم بیان ) رجوع کنید به استعاره

معرف

تهکّم‌ (اصطلاح‌ علم‌ بیان‌) رجوع کنید به استعاره‌#
متن
تهکّم‌ (اصطلاح‌ علم‌ بیان‌) رجوع کنید به استعاره‌
نظر شما
مولفان
گروه
ادبیات و زبان ها ,
رده موضوعی
جلد 8
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده