جستجوی مقاله

مقالات

تعداد2578مقاله یافت شد

مولف:  د. اسلام د. م . دانلپ - مولف:  هیئت تحریریة ( د. اسلام ) -
نامهای‌ دیگر مدیترانه‌ است‌ که‌ از دورانهای‌ قدیم‌ مخصوصاً به‌ شرق‌ مدیترانه‌، یعنی‌ جایی‌ که‌ احتمال‌ تلاقی‌ با بحریة‌ روم‌ شرقی‌ می‌رفت‌، اطلاق‌ می‌شده‌ است‌
مولف:  د.اسلام ک . ه . بِکِر، د.م . دانلُپ
در عرف‌ مسلمانان‌، قسمت‌ غربی‌ اقیانوس‌ هند (بحرالهند * ) که‌ در ساحل‌ شرقی‌ افریقا از خلیج‌ عدن‌، یعنی‌ خلیج‌ بربری‌، تا سُفالَه‌ و ماداگاسکار ادامه‌ دارد و دورترین‌ نقطه‌ای‌ است‌ که‌ مسلمانان‌ می‌شناختند
مولف:  محمّدرضا انصاری
خاندان‌ مهم‌ علمی‌ شیعی‌ در عراق‌ و ایران‌
مولف:  ایرانیکا ، رابینسون ( د.اسلام محمدشفیع )
ابوالعیّاش‌ عبدالعلی‌ محمدبن‌نظام‌الدین‌ محمدبن‌قطب‌الدین‌ انصاری‌ لکهنوی‌ ملقب‌ به‌ بحرالعلوم‌، متکلم‌ بزرگ‌ حنفی‌مذهبِ هند در قرن‌ دوازدهم‌