جستجوی مقاله

مقالات

تعداد2578مقاله یافت شد

مولف:  بولشایا بااضافاتی از ، د.اسلام بِکِر، بکینگهام - مولف:  خسرو خسروی -
دریایی‌ میان‌ سواحل‌ شمال‌ شرقی‌ قارة‌ افریقا و شبه‌ جزیرة‌ عربستان‌
مولف:  بریتانیکا
«محافظه‌»ای‌ (ایالت‌) در مصر علیا، مشتمل‌ بر بخش‌ اعظم‌ صحرای‌ شرقی‌ از درّة‌ نیل‌ تا دریای‌ سرخ‌
مولف:  بریتانیکا
یا بحرالجِبِل‌ (به‌ انگلیسی‌: نیل‌ کوهستانی‌)، آن‌ قسمت‌ از رود نیل‌ که‌ میان‌ نیموله‌ در نزدیکی‌ مرز اوگاندا و مَلَکال‌ در جنوب‌ سودانِ مرکزی‌ واقع‌ است‌