جستجوی مقاله

مقالات

تعداد3564مقاله یافت شد

مولف:  د. ا. د. ترک نادر دولت
مفتی‌ مسلمانان‌ روسیه‌، معلم‌ و روزنامه‌نگار و شیخ‌ طریقة‌ نقشبندی‌
مولف:  هوشنگ اعلم
صمغِ تندْ بویِ چند گیاه‌ از جنس‌ فرولا (تیرة‌ چتریان‌ )، بویژه‌ ف‌
مولف:  گروه جغرافیا ـ مینو یوسف نژاد
نام‌ قدیم‌ شهر تولبُوخین‌ در شمال‌ شرقی‌ بلغارستان‌، در حدود پنجاه‌ کیلومتری‌ شمال‌ شهر وارنه‌ * در مسیر راه‌آهن‌ وارنه‌ - کنستانتا (یا کوستنجه‌ در رومانی‌)