جستجوی مقاله

مقالات

تعداد319مقاله یافت شد

مولف:  ت . فیلیپ ( د.اسلام )
نام‌ مستعار مَلَک‌ حِفنی‌ ناصف‌ (1304ـ1337/1886ـ 1918)، دختر حِفنی‌ ناصف‌
مولف:  لویس ( د. اسلام )
اصطلاحی‌ عام‌ برای‌ درآمدهای‌ نامستمر و اتفاقی‌ از محل‌ جرایم‌ و عوارض‌ و حق‌الثبتها و سایر منابع‌ غیر معمول‌ درآمد
مولف:  ابراهیم دیباجی
اسم‌ فاعل‌ از بطلان‌، دارای‌ مفهوم‌ تقابلی‌ «ضد حق‌»، که‌ در قرآن‌ ، حدیث‌، علوم‌ بلاغی‌، منطق‌، فلسفه‌، فقه‌، اصول‌ فقه‌، کلام‌ و عرفان‌ بسیار به‌کار رفته‌ است‌
مولف:  محمدهادی معرفت
از نامهای‌ خداوند
مولف:  عباس زریاب
باعَیْناث،# نام‌ دو محلّ از ناحیة‌ جزیره‌ در شمال‌ عراق‌.