جستجوی مقاله

مقالات

تعداد8812مقاله یافت شد

مولف:  افسانه منفرد
حرفه سازنده و فروشنده زيورآلات و اشياى طلايى و نقره‌اى.
مولف:  نسترن طباطبایی
گياه‌داروشناس، مؤلف و استاد دانشگاه تهران.
مولف:  شمامه محمدی فر
زمين‌ساقه[۲] گياهى با نام علمى Zingiber zerumbet از تيره زنجبيليان[۳] ، با كاربرد دارويى در منابع پزشكى و دارويى دوره اسلامى.
مولف:  محمد محمود پور
شهر مركزىِ ايالت سيستان پيش از اسلام تا اواخر سده هشتم.
مولف:  محمد خداوردی تاج آبادی
مركز شهرستان زرند در استان كرمان.
مولف:  زهرا قزلباش و ملیحه احسانی نیک
عالم حنفى اواخر قرن ششم و اوايل قرن هفتم در ماوراءالنهر، مؤلف كتاب تعليم‌المتعلّم فى طريق‌التعلّم.