جستجوی مقاله

مقالات

تعداد8813مقاله یافت شد

مولف:  نرگس ملک
بنيان‌گذار سلسله زيريان در اندلس، در قرن پنجم.
مولف:  هلن خوش چین گل
نگارگر معاصر ايرانى.
مولف:  مرتضی دانشیار
شهر و شهرستانى در استان سيستان و بلوچستان* و نيز مركز اين استان، در جنوب‌شرقى ايران.
مولف:  محمود رضا اسفندیار
تاج‌الدين ابراهيم‌بن روشن‌بن امير شيخ بندار سنگانى، عارف قرن هفتم در گيلان، مرشد شيخ‌صفى‌الدين اردبيلى*.
مولف:  عبد الله مؤذن زاده کلور
بنايى از نيمه نخست قرن نهم در روستاى شيخانه‌ور، بر سر راه لاهيجان به لنگرود.
مولف:  عبد الله صلواتی
معروف به ميرزاهد، حكيم و منطق‌دان قرن يازدهم و دوازدهم در هند.