جستجوی مقاله

مقالات

تعداد8813مقاله یافت شد

مولف:  زهرا قزلباش
پزشك قرن سوم و مؤلف اولين كتاب اخلاق پزشكى در دوره اسلامى.
مولف:  وحید صفری و محمد زارع شیرین کندی
شيوه زندگى توأم با رياضت و سختى در ميان پيروان برخى اديان، به‌ويژه مسيحيت.
مولف:  فائزه رحمان
ناحيه يا جزيره‌اى در بخش شرقى جنوب آسيا، به روايت جغرافى‌دانان مسلمان متقدم.
مولف:  سید محمد موسوی بجنوردی
از مباحث فقهى، به معناى قراردادى ناظر بر حق عينىِ طلبكار بر مال معيّنى از اموال بدهكار تا درصورت استيفانشدن دَيْن، از آن مال طلبش وصول شود.
مولف:  شهلا طهماسبی
از رجال علمى و فرهنگى معاصر. ميرزاغلامحسين رياضى معروف به رهنما، در ۱۵ ذيحجه ۱۳۰۰ (۱۲۶۲ش) در شيراز به دنيا آمد.
مولف:  مقصود صالحی ارشلو
فيلم‌ساز، شاعر، مترجم، و نويسنده معاصر ايرانى.
مولف:  محمد کاظم رحمتی
ابوالحسين محمدبن بحر، عالم، فقيه، متكلم و مورخ امامى قرن چهارم.