حدادی ابوبکربن علی

معرف

ملقب به رضی‌الدین، فقیه و زاهد حنفی قرن هشتم
متن
حَدّادی، ابوبکربن علی، ملقب به رضی‌الدین، فقیه و زاهد حنفی قرن هشتم. برخی منابع لقب او را حداد ذکر کرده‌اند (برای نمونه رجوع کنید به خزرجی، ج 2، ص 243؛ ابن‌دیبع، ص 112، 161، 169). وی در 720 در عَبّادیه، از مناطق اطراف زَبید (شهری در یمن)، به دنیا آمد (زرکلی، ج 2، ص 67). در پاره‌ای منابع نام پدر او محمد ذکر شده است (برای نمونه رجوع کنید به حاجی‌خلیفه، ج 2، ستون 1488؛ سرکیس، ج 1، ستون 746؛ المکتبة الازهریة، ج 2، ص 135). او نزد پدرش و نیز نزد علی‌بن نوح اُبْوی، علی‌بن عمر علوی و سراج‌الدین ابوبکربن علی هاملی* درس خواند و در علوم گوناگون تبحر یافت (حاجی‌خلیفه، ج 2، ستون 1868؛ شوکانی، ج 1، ص 166) و به نوشته خزرجی (همانجا) شاگردانی تربیت کرد. وی را به زهد و عبادت ستوده‌اند. او در سال 800 در زبید فوت کرد و در همانجا در مقبره باب‌القرتب دفن شد (رجوع کنید به همان، ج 2، ص 259؛ ابن‌دیبع، همانجاها؛ حاجی‌خلیفه، ج 1، ستون 446؛ شوکانی، همانجا).حدادی بیش از بیست اثر دارد که بیشتر آنها فقهی است (شوکانی، همانجا). آثار و آرای فقهی او بعدها مورد توجه برخی فقهای حنفی قرارگرفت (برای نمونه رجوع کنید به ابن‌نجیم، ج 1، ص136، 393، ج 2، ص 620، ج 3، ص 432؛ ابن‌عابدین، ج 2، ص455، 612، ج 3، ص 377، 396، ج 4، ص 273). مهم‌ترین آثار فقهی وی عبارت‌اند از: شرح کتاب مختصر از احمدبن محمد قدوری* به نام السراج الوهاج الموضح لکل طالب محتاج و تلخیص آن با نام الجوهرة النیرة (المنیرة؛ مصر 1322)؛ شرح کتاب فقهی المنظومة الهاملیة اثر استادش سراج‌الدین هاملی با نام سراج الظلام؛ و النورالمستنیر، شرح منظومه عمربن محمد نسفی در علم خلاف و فقه تطبیقی (حاجی‌خلیفه، ج 1، ستون 621، ج2، ستون 1631،1867ـ 1868؛ شوکانی ،همانجا؛ سرکیس، همانجا؛ المکتبةالازهریة، ج2، ص135ـ136). حاجی‌خلیفه (ج1، ستون 1367) اثری فقهی با نام الرحیق‌المختوم را به او نسبت داده‌است.کشف ‌التنزیل فی تحقیق التأویل معروف به تفسیر حدادی، و شرح قصیده قید الأوابد سروده اسماعیل‌بن ابراهیم ربعی (حاجی‌خلیفه، ج 1، ستون 446، ج 2، ستون 1367ـ1368، 1488) نیز از آثار مهم حدادی است.منابع : ابن‌دیبع، الفضل‌المزید علی‌بغیةالمستفیدفی‌اخبار زبید، چاپ محمدعیسی صالحیه، کویت1402/1982؛ ابن‌عابدین، حاشیة ردّالمحتار علی الدرّالمختار: شرح تنویرالابصار، چاپ افست بیروت 1399/ 1979؛ ابن‌نجیم، البحرالرائق شرح کنزالدقائق، بیروت 1418/1997؛ حاجی‌خلیفه؛ علی‌بن حسن خزرجی، العقود اللؤلؤیة فی تاریخ الدولة الرسولیة، ج 2، چاپ محمدبن علی اکوع، صنعا 1403/1983؛ خیرالدین زرکلی،الاعلام، بیروت 1999؛ یوسف الیان سرکیس، معجم‌المطبوعات العربیة والمعربة، قاهره 1346/1928، چاپ افست قم 1410؛ محمد شوکانی، البدر الطالع بمحاسن من بعدالقرن السابع، قاهره 1348، چاپ افست بیروت ]بی‌تا.[؛ المکتبة الازهریة، فهرس الکتب الموجودة بالمکتبة الازهریة، قاهره 1364ـ1368/ 1945ـ1949.
نظر شما
مولفان
گروه
رده موضوعی
جلد 12
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده