باغچه جوق

معرف

باغچه‌جوق‌ ،# ده‌ و قصری‌ در شهرستان‌ ماکو.
متن
باغچه‌جوق‌ ، ده‌ و قصری‌ در شهرستان‌ ماکو.1) ده‌ باغچه‌جوق‌ (یا باغچه‌چوق‌)، (جمعیت‌ طبق‌ سرشماری‌ 1365 ش‌، 590 تن‌)، در شش‌ کیلومتری‌ شمال‌غربی‌ شهر ماکو. این‌ ده‌ بر سر جادة‌ اصلی‌ ماکو ـ بازرگان‌ واقع‌ است‌ (رزم‌آرا، ج‌ 4، ص‌ 76). کوه‌ چِرْکین‌ در مغرب‌ و جنوب‌ آن‌ قرار دارد. چشمه‌ کلیسا در نزدیکی‌ آن‌ است‌.2) قصرباغچه‌جوق‌ ، ساختمانی‌ مجلل‌ در جنوب‌ شرقی‌ ده‌ باغچه‌جوق‌ از دورة‌ قاجاریه‌. به‌ دستور اقبال‌السلطنة‌ ماکویی‌ (تیمور، تیموری‌)، حاکم‌ آنجا، و یکی‌ از سرداران‌ مظفرالدین‌شاه‌ آن‌ را بنا کرده‌اند. این‌ بنا در 1353 ش‌ خریداری‌ شد. اکنون‌ در دست‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ است‌ و کاخ‌ موزه‌ نام‌ دارد (سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ کشور، ص‌ 7). محوطه‌ای‌ که‌ قصر در میان‌ آن‌ قرار گرفته‌، مشتمل‌ است‌ بر: باغی‌ بزرگ‌ با انواع‌ درختان‌؛ ورودی‌ باغ‌ دارای‌ هشتی‌ کوچک‌؛ ساختمان‌ اصلی‌ دو طبقه‌ با سقف‌ شیروانی‌؛ ساختمان‌ سنگی‌ (معروف‌ به‌ آشپزخانه‌) بانمای‌ خارجی‌ از سنگ‌ مرمر در حدود پنجاه‌ متری‌ جنوب‌غربی‌ قصر؛ گُلخانه‌؛ و حمام‌ که‌ خزینة‌ آن‌ ویران‌ شده‌ است‌ (همان‌، ص‌ 9ـ 10). در محوطة‌ ورودی‌ قصر، حوض‌ گوشه‌داری‌ نیـــز قـرار دارد (همــان‌،‌ ص‌ 35).منابع‌: حسینعلی‌ رزم‌آرا، فرهنگ‌ جغرافیائی‌ ایران‌ (آبادیها) ، ج‌ 4: استان‌ سوم‌ و چهارم‌ (آدربایجان‌) ، تهران‌ 1355 ش‌؛ سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ کشور. مرکز میراث‌ فرهنگی‌ آذربایجان‌ غربی‌، راهنمای‌ کاخ‌ موزة‌ قصر باغچه‌جوق‌ ـ ماکو ، ارومیه‌ 1369 ش‌؛ مرکز آمار ایران‌، سرشماری‌ عمومی‌ نفوس‌ و مسکن‌ مهرماه‌ 1365، فرهنگ‌ آبادیهای‌ کشور: شهرستان‌ ماکو ، تهران‌ 1368 ش‌.
نظر شما
مولفان
گروه
جغرافیا ,
رده موضوعی
جلد 1
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده