باب حادی عشر

معرف

کتاب‌ کلامی‌ معروف‌ شیعی‌، باب‌ یازدهم‌ از منهاج‌ الصّالح‌ فی‌ مختصر المصباح‌ که‌ علامه‌ حلّی‌ * (متوفی‌ 726) به‌ خواهش‌ وزیر محمدبن‌ محمد قوهدی‌ نوشته‌ و در آن‌ مصباح‌ المُتَهَجِّد شیخ‌ طوسی‌ (متوفی‌ 460) را که‌ در ادعیه‌ و عبادات‌ است‌ خلاصه‌ کرده‌ است‌
متن
باب‌ حادی‌ عَشْر ، کتاب‌ کلامی‌ معروف‌ شیعی‌، باب‌ یازدهم‌ از منهاج‌ الصّالح‌ فی‌ مختصر المصباح‌ که‌ علامه‌ حلّی‌ * (متوفی‌ 726) به‌ خواهش‌ وزیر محمدبن‌ محمد قوهدی‌ نوشته‌ و در آن‌ مصباح‌ المُتَهَجِّد شیخ‌ طوسی‌ (متوفی‌ 460) را که‌ در ادعیه‌ و عبادات‌ است‌ خلاصه‌ کرده‌ است‌. وی‌ تلخیص‌ خود را در ده‌ باب‌ گردانیده‌ و سپس‌ از جهت‌ آنکه‌ شناخت‌ عبادت‌ و دعا، فرعِ شناخت‌ معبود و مدعو است‌ و صحت‌ عبادت‌ بستگی‌ به‌ صحت‌ اعتقاد و ایمان‌ دارد بابی‌ به‌ نام‌ باب‌ یازدهم‌ (الباب‌ الحادی‌ عشر)، در شناخت‌ اصول‌ دین‌ به‌ آن‌ افزوده‌ است‌. علامه‌ حلّی‌ در این‌ بابِ یازدهم‌، از اصول‌ دین‌ آنچه‌ را به‌ اجماعِ علما بر هر مسلمانی‌ واجب‌ است‌ چنین‌ برمی‌شمارد: شناخت‌ خدا و صفات‌ ثبوتیه‌ و سلبیه‌ او و آنچه‌ بر او صحیح‌ و از او ممتنع‌ است‌، و شناخت‌ نبوت‌ و امامت‌ و معاد. وی‌ این‌ باب‌ را در هفت‌ فصل‌ قرار داده‌ است‌: فصل‌ اول‌ در اثبات‌ واجب‌ الوجود؛ فصل‌ دوم‌ در صفات‌ ثبوتیه‌ او که‌ عبارت‌ است‌ از قدرت‌ و اختیار، علم‌، حیات‌، اراده‌ و کراهت‌، ادراک‌، قدیم‌ و ازلی‌ وباقی‌ وابدی‌ بودن‌ او، تکلم‌، صدق‌؛ فصل‌ سوم‌ درصفات‌ سلبیه‌ او که‌ عبارت‌ است‌ از مرکب‌ نبودن‌، جسم‌ و عرض‌ و جوهر نبودن‌، لذت‌ و الم‌ نداشتن‌، متحد به‌ چیزی‌ نشدن‌، محل‌ حوادث‌ نبودن‌، رؤیت‌ بصری‌ نداشتن‌، شریک‌ نداشتن‌، از معانی‌ و احوال‌ به‌ دور بودن‌؛ فصل‌ چهارم‌ در عدل‌ که‌ اختیار بشر و استحاله‌ قبح‌ بر خداوند و لطف‌ او را به‌ اثبات‌ می‌رساند؛ فصل‌ پنجم‌ در نبوت‌ که‌ پس‌ از تعریف‌ واژه‌ «نبی‌» به‌ اثبات‌ نبوّتِ پیامبر اسلام‌ صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم‌ و وجوب‌ عصمت‌ او و اینکه‌ او فاضلترین‌ مردمان‌ بوده‌ و از دنائت‌ پدران‌ و ناپاکی‌ مادران‌ و رذائلِ خُلقی‌ و عیوبِ خَلقی‌ برکنار است‌ می‌پردازد؛ فصل‌ ششم‌ در امامت‌ (ریاست‌ عامه‌ در امور دنیا و دین‌ برای‌ یک‌ شخص‌ به‌ عنوان‌ نیابت‌ از پیغمبر) که‌ آن‌ را عقلاً واجب‌ می‌داند و بیان‌ می‌کند که‌ امام‌ باید معصوم‌ و منصوصٌ علیه‌ و فاضلترین‌ مردمان‌ باشد. سپس‌ از راههای‌ عقلی‌ و نقلی‌ به‌ ذکر امامت‌ بلافصل‌ علی‌بن‌ ابی‌ طالب‌ علیه‌السلام‌ پس‌ از پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم‌ می‌پردازد؛ فصل‌ هفتم‌ درمعاد که‌ آن‌ را از طریق‌ عقلی‌ ثابت‌ می‌کند و سپس‌ آیاتی‌ را که‌ بر آن‌ دلالت‌ دارد شرح‌ می‌دهد؛ در این‌ فصل‌ مسئله‌ ثواب‌ و عقاب‌ و توبه‌ و امر به‌ معروف‌ و نهی‌ ازمنکر بیان‌ شده‌ است‌.باب‌ حادی‌ عشر از جهت‌ اختصار و جامعیّت‌ مورد توجه‌ اهل‌ علم‌ واقع‌ شد؛ چنانکه‌ جدا از ده‌ باب‌ دیگر نسخ‌ و تدوین‌ و طبع‌ شد و شروح‌ وتعلیقات‌ فراوانی‌ را برآن‌ نگاشتند. مؤلف‌ الذریعَة‌ متجاوز از بیست‌ شرح‌ برای‌ آن‌ یاد کرده‌ است‌. از میان‌ شروح‌ باب‌ حادی‌ عشر شرح‌ فاضل‌ مقداد * (متوفی‌ 826) به‌ نام‌ النافع‌ یوم‌ الحشر فی‌ شرح‌ باب‌ حادی‌ عشر بیش‌ از شروح‌ دیگر مورد توجه‌ اهل‌ علم‌ و تدریس‌ در مدارس‌ و حوزه‌ها قرار گرفته‌ و بارها طبع‌ و نشر شده‌ است‌: اخیراً نیز تصحیحی‌ انتقادی‌ از آن‌، همراه‌ با شرحی‌ مزجی‌ ازابوالفتح‌ بن‌ مخدوم‌ الخادم‌ الحسینی‌ العربشاهی‌ (متوفی‌ 976) به‌ نام‌ مفتاح‌ الباب‌ ، صورت‌ گرفته‌ و تحت‌ عنوان‌ الباب‌ الحادی‌ عشر للعلامة‌ الحلی‌ مع‌ شرحیه‌ ... چاپ‌ شده‌ است‌.از باب‌ حادی‌ عشر و شرح‌ فاضل‌ مقداد ترجمه‌های‌ متعددی‌ به‌ فارسی‌ شده‌ که‌ معروفترین‌ آنها الجامع‌ فی‌ ترجمة‌ النافع‌ از حاجی‌ میرزا محمد علی‌ حسینی‌ شهرستانی‌ (متوفی‌ 1344) است‌ (آقا بزرگ‌ طهرانی‌، ج‌ 5، ص‌ 28). ترجمه‌ای‌ نیز به‌ زبان‌ انگلیسی‌ توسط‌ میلر صورت‌ پذیرفته‌ که‌ در 1928 در لندن‌ چاپ‌ شده‌ است‌.منابع‌: محمدمحسن‌ آقابزرگ‌ طهرانی‌، الذریعة‌ الی‌' تصانیف‌ الشّیعة‌ ، بیروت‌ 1983؛ حسن‌بن‌یوسف‌ علاّ مه‌ حلّی‌؛ الباب‌ الحادی‌ عشرلِلعَلّامَة‌ الحلّی‌ ، مع‌ شرحَیهِ النافع‌ یوم‌ الحشر ، لِمقدادبن‌عبدالله‌ سیوری‌ و مفتاح‌ الباب‌ لاِ بی‌ الفتح‌بن‌ مخدوم‌ حسینی‌، چاپ‌ مهدی‌ محقق‌، تهران‌ 1365 ش‌.
نظر شما
مولفان
گروه
کلام و فرق ,
رده موضوعی
جلد 1
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده