بابااسکی

معرف

شهر کوچکی‌ در شمال‌ غربی‌ ترکیه‌، واقع‌ در پنجاه‌ کیلومتری‌ جنوب‌ شرقی‌ اِدِرنه‌، در کنار راه‌ آهن‌ فرعی‌ که‌ قرقلرالی‌ را به‌ راه‌ آهن‌ استانبول‌ ـ ادرنه‌ متصل‌ می‌کند.
متن

بابااَسْکی (بابااسکیسی : بابای عتیق )، شهر کوچکی در شمال غربی ترکیه ، واقع در پنجاه کیلومتری جنوب شرقی اِدِرنه ، در کنار راه آهن فرعی که قرقلرالی را به راه آهن استانبول ـ ادرنه متصل می کند. این شهر در عهد امپراتوری روم شرقی بلغاروفیگن خوانده می شد. نام امروزی آن برگرفته از نام درویشهای ترک (بابا) است که در زمان گسترش قلمرو عثمانیها در بالکان ، در این محل و سایر جاها سکونت اختیار کردند. بابااسکی در قرن یازدهم قضا*یی در سنجقِ* ویزا بود، و بعداً جزو سنجق قِرق کلیسا (قرقلرالی ) شد. در این شهر دو مسجد تاریخی وجود دارد که یکی متعلق به دورۀ محمد ثانی است و دیگری را، سِنانِ معمار به فرمان علی پاشا سَمیز*، وزیر اعظم ، ساخته است (اولیا چلبی ، ج 3، ص 480). پل سنگی رودخانۀ اَرگنَه در غرب شهر نیز، که در عهد سلطنت مراد چهارم ساخته شده ، هفت متر پهنا و پنجاه متر درازا دارد و از لحاظ تاریخی دارای اهمیت خاصی است . اکثر اهالی بابااسکی به کشاورزی اشتغال دارند و محصولات عمده اش گندم ، گل آفتابگردان ، نیشکر، خربزه و هندوانه است .

منابع : محمد ظلی بن درویش اولیا چلبی ، اولیاچلبی سیاحتنامه سی ، ج 3، چاپ احمد جودت ، استانبول 1314، ص 480 به بعد؛ شمس الدین سامی ، قاموس الاعلام ، چاپ مهران ، استانبول ،1306/1889-1316/1898، ج 2، ص 1178؛

M.Tayyib Gökbilgin, XV.Ve XVI. Asırlarda Edirne ve Paşa Livâsı Vakıflar-Mülkler-Mukataalar, Istanbul 1952; 207ff., 502f.; TA ., s.v. "Babaeski

/ا.کوران (د.اسلام)/

نظر شما
مولفان
گروه
جغرافیا ,
رده موضوعی
جلد 1
تاریخ 1375
وضعیت چاپ
  • چاپ شده