زردابی

معرف

دانشمند علوم طبيعى و بنيادگذار مطبوعات و نمايش در آذربايجان (بعدها جمهورى آذربايجان).
متن

زردابى، حسن بيگ، دانشمند علوم طبيعى و بنيادگذار مطبوعات و نمايش در آذربايجان (بعدها جمهورى آذربايجان). در ۱۲۵۸ در روستاى زرداب[۱] بخش گوى چاىِ[۲] باكو در ساحل راست رود كُر/ كورا[۳] به دنيا آمد ( د. آ.، ج ۴، ص ۳۲۳). تا ده سالگى به مكتب خانه روستا رفت و سپس در مدرسه تازه تأسيس روسى واقع در شماخى درس خواند. دوره متوسطه را در تفليس گذراند و در ۱۲۷۷/۱۸۶۱ با دريافت نشان نقره از آنجا فارغ التحصيل شد. در همان سال، با هزينه دولت و بدون آزمون وارد دانشكده فيزيك ـ رياضيات دانشگاه مسكو[۴] شد. در ۱۲۸۲ گواهى كارشناسى ارشد خود را در رشته علوم طبيعى دريافت كرد (← رستموف[۵] ، ص ۵۸ـ۵۹؛ جوادووا[۶] ، ص ۱۱؛ آخوندوف[۷] ، ص ۸۶). پس از پايان تحصيلات دانشگاهى، مدتى در ادارات دولتى بخشهاى بورچالى[۸] ايالت تفليس و قوباى ايالت باكو كار كرد. از ۱۲۸۶ به تدريس تاريخ طبيعت در رئالنى[۹] (دبيرستان علوم پايه) باكو پرداخت (جوادووا، ص ۱۲؛ د. آ.، همانجا). او ضمن تدريس، در عرصه هاى فرهنگى ازجمله تشكيل خيريه هايى براى نشر علوم و تأسيس مدرسه براى كودكان بى سرپرست تلاش كرد، اما تلاشهايش چندان موفق نبود (رستموف، ص ۶۳ـ ۶۴). او با ايمان به تأثير تربيتى نمايش، نمايشنامه هاى وزيرخان لنكران و حاجى قارا، از آثار ميرزافتحعلى آخوندزاده*، را براى نخستين بار به زبان تركى آذرى و با شركت شاگردان دبيرستان علوم پايه باكو در ۱۲۹۰ و به منظور كمك به شاگردان فقير به روى صحنه برد. زردابى به همين سبب بنيادگذار نمايش ملى جمهورى آذربايجان شناخته شده است (← همان، ص ۶۴). او با وجود مشكلات فراوان براى اخذ مجوز نشر روزنامه، با مراجعات و مكاتبات پيگيرانه، از حكومت تزارى اجازه انتشار روزنامه اى به زبان تركى آذرى با نام اكينچى[۱۰] (كشاورز) را دريافت كرد و در ۱۲۹۱، براى تهيه حروف چاپى به استانبول رفت (آخوندوف، ص ۹۳). زردابى در روزنامه اكينچى، گذشته از نوشتن مطالب و مقالات مختلف با نام مستعار يا بدون ذكر نام (← همان، ص ۹۴)، ويرايش نوشته هاى ديگران و تصحيح و گاهى حروف چينى و امور ادارى را نيز برعهده داشت (جواداوا، ص ۱۶). اكينچى هر دو هفته يك بار منتشر مى شد. نخستين شماره آن در «رجب المرجب سنه ۱۲۹۲» و واپسين شماره آن (سال ۳، شماره ۲۰) در « ۳ شوال المكرم سنه ۱۲۹۴» انتشار يافت و سرانجام انتشار آن به دستور اداره مميزى متوقف شد ( اكينچى، ص ۴۴۷، مقدمه عزيز ميراحمدوف[۱۱] ، ص ۱۶؛ جرايد*، بخش قفقاز). زردابى در روزنامه اكينچى مقالاتى با موضوعات متنوع مى نوشت، ازجمله در زمينه كشاورزى و دامدارى علمى، پرورش كرم ابريشم، رعايت بهداشت، و توسعه مدارس نوين براى مسلمانان (← جوادووا، ص ۲۶ـ ۲۷، ۳۴، ۳۶ـ۳۷، ۴۵، ۵۳ـ ۵۴، ۶۴، ۸۹، ۱۳۰، ۱۴۴؛ قاسم زاده[۱۲] ، ص ۱۱۱ـ ۱۱۲). سيدعظيم شروانى[۱۳] * دست كم دو قطعه شعر در ستايش حسن بيگ و دفاع از اكينچى سروده است (← ج ۲، ص ۵۵ـ۵۹؛ نيز ← رئيس نيا، ج ۱، ص ۲۹۴ـ۲۹۵). زردابى به سبب انتشار روزنامه اى كوتاه عمر، اما مؤثر و راه گشا، بنيادگذار مطبوعات ملى در جمهورى آذربايجان شناخته مى شود (← قاسم زاده، ص۱۴۰؛ اكينچى، همان مقدمه، ص ۱۵؛ رستموف، ص ۶۵). حكومت تزارى، اندكى پس از توقيف اكينچى، براى دوركردن زردابى از باكو، او را از دبيرستان علوم پايه باكو به دبيرستانى در شهر يكاترينودار[۱۴] (كراسنودار[۱۵] امروزى)، واقع در ساحل شمالى درياى سياه منتقل كرد، اما او اين انتقال را نپذيرفت و به ناچار از معلمى استعفا كرد (رستموف، ص ۶۰). زردابى در پى بى كار شدن در باكو و با تشديد فشار حكومت تزارى به ناگزير در اواخر ۱۲۹۶ همراه خانواده اش به زرداب، زادگاهش، نقل مكان كرد و تا ۱۳۱۷ به راهنمايى روستاييان در امور كشاورزى و دامدارى پرداخت و براى مطبوعات روسى زبان چاپ باكو، تفليس، لنينگراد (سن پترزبورگ)، و مسكو و نيز روزنامه هاى ضياء، ضياى قافقاسيا، و كشكول، كه به زبان تركى در تفليس منتشر مى شدند (← جرايد*، بخش قفقاز)، مقاله مى نوشت (← قاسم زاده، همانجا؛ زمانوف[۱۶] ، ص ۸۷؛ جوادووا، ص ۱۷). او پس از بازگشت به باكو در ۱۳۱۷، تا پايان عمر با نشريه كاسپى[۱۷] همكارى كرد و مدتى نيز مسئول هيئت تحريريه آن شد (رستموف، ص ۷۵؛ جوادووا، همانجا). او به همكارى با مطبوعات روسى و تركى چون حيات و ارشاد و مجله دبستان ادامه داد (قاسم زاده، همانجا؛ زمانوف، ص ۸۸). زردابى ده سال وكيل مجلس محلى شهر باكو بود و در عرصه هاى مختلف اجتماعى و فرهنگى ازجمله برپايى مدارس در روستاهاى اطراف باكو تلاش كرد (← رستموف، ص ۷۷ـ۷۸). او در بنيادگذارى مدرسه دخترانه الكساندرا فئودورونا[۱۸] ، كه به همت حاجى زين الدين تقى يف در ۱۳۱۹ افتتاح شد (← سليمانوف[۱۹] ، ص ۱۰۹)، همكارى داشت و همسرش حنيفه خانم ملكووا نخستين مدير آنجا بود (← حسينووا[۲۰] و همكاران، ص ۱۹۸؛ رئيس نيا، ج ۱، ص ۳۰۹). زردابى، كه از انقلاب ۱۹۰۵/ ۱۳۲۳ روسيه استقبال كرده بود، به رياست نخستين همايش معلمان باكو انتخاب گرديد، كه در ۱۳۲۴ برگزار شد (رستموف، ص ۷۸). او مأمور شد متن درخواست شركت كنندگان در همايش را خطاب به دولت تهيه كند، اما نريمان نريمانوف* و معاونش با عبارتى از متن مخالفت كردند و زردابى همايش را ترك كرد (← رئيس نيا، ج ۱، ص۳۱۰ـ۳۱۱). زردابى در ۱۳۲۵ درگذشت. او در اواخر عمر اگرچه قادر به تكلم نبود، روزى چند ساعت در تحريريه كاسپى حاضر مى شد و مى كوشيد تا با دستهايى كه به دشوارى حركت مى كردند كارش را انجام دهد (رستموف، ص ۷۹). هنگام خاكسپارى او، مؤسسات و مدارس و دكانهاى شهر تعطيل شد و گذشته از مسلمانان، ساكنان روس و ارمنى و يهودى در آن مراسم شركت كردند و چند تن در يادكرد خدمات و گرامى داشت خاطره او سخنرانى كردند و جرايد باكو شماره هاى ويژه اى در سوگ او انتشار دادند ( زمانوف، ص ۷۶ـ۷۷). برخى از شاگردان او عبارت اند از: نجف بيگ وزيروف*[۲۱] و عسگرآقا آدى گوزلوف[۲۲] ، كه او را در اجراى نمايشنامه هاى پيش گفته و انتشار اكينچى يارى كردند و بعدها از نام آوران عرصه ادبيات و هنر مسلمانان قفقاز شدند؛ و پاولف[۲۳] ، عضو فرهنگستان علوم شوروى[۲۴] ( د. آ.، ج ۴، ص ۳۲۳؛ رستموف، ص ۶۰) كه در خاطرات خود از حسن بيگ آذربايجانى، معلم تاريخ طبيعى اش، به نيكى ياد كرده است (← زمانوف، ص ۸۷).

منابع : رحيم رئيس نيا، ايران و عثمانى در آستانه قرن بيستم، تبريز ۱۳۷۴ش؛

N¦a¤zim A¦ ___ kh undov, Sanadlarin dili ila (in Cyrillic), Baku ۱۹۸۰; A kinchi (in Cyrillic), ed. Tur¦an H¤ asanz¦ada, Baku ۱۹۷۹; A¦ ¢zarba¦ ij¦an Sa¦ vet ensiklopediy¦asi (in Cyrillic), Baku ۱۹۷۶-۱۹۸۷; A z•rbaycan Xalq Cümhuriyy•ti ensiklopediyasi, Baku: Lider N•íriyyat, ۲۰۰۴-۲۰۰۵; T. D. H¤ üseynova¦ , N. T¤ ¦ahirz¦ade, and N. Mammadov, "Madaniyyat:M¦a,¦arif", in A¦ ¢zarba¦ ij¦an t¦ari_k_h_i (in Cyrillic), vol.۵, ed. M. A. èIsm¦ayalov, Baku ۲۰۰۱; Esmira J¦avadova, Satirlarda döyunan u¦ rak (in Cyrillic), Baku ۱۹۸۸; F. Q¦asâm¢z¦ada, "XIX Üa¤srin ikinji y¦arâsând¦a adabiyy¦at", in A¦ ¢zarba¦ ij¦an adabiyy¦ati t¦ari_k_h_i (in Cyrillic), vol.۲, ed. S¤ amad Vur_g_h_un, Mirza Ibr¦ahimov, and M. ÜA¦ rif D¦ad¦a_sh_z¦ada, Baku ۱۹۶۰; Iè zzat Rüstamov, H¤ asanbay Zarda¦ bi (in Cyrillic), Baku ۱۹۶۹; Seyid ÜA¤zim ìirvani, A _th_arlari (in Cyrillic), vol. ۲, ed. Süleyman Rüstamov and ÜAziz Mira¤hmadov, Baku ۱۹۶۹; Man¦af Süleym¦anov, E_sh_itdiklarim, o_k_h_uduqlarm gördüklarim (in Cyrillic), Baku ۱۹۸۹; ÜA¦ bb¦as Zam¦anov, ÜAmal dostl¦ari (in Cyrillic), Baku ۱۹۷۹.

/ رحيم رئيس نيا / 

۱. Z•rdab ۲. Göyçay ۳. Kura ۴. Moscow University ۵. Rüstamov ۶. Jav¦adova ۷. A¦ _k_h_undov ۸. Borçalâ ۹. realni ۱۰. Akinchi ۱۱. Aziz Mira¤ hmadov ۱۲. Q¦asâmz¦ada ۱۳. Seyid Azim ìirvani ۱۴. Yekaterinodar ۱۵. Krasnodar ۱۶. Zam¦anov ۱۷. Kaspi ۱۸. Aleksandr¦a Fiyodorovn¦a ۱۹. Süleym¦anov ۲۰. H¤ üseynov¦a ۲۱. Vazirov ۲۲. Adâgözalov ۲۳. Pavlov ۲۴. Soviet Academy of Sciences

نظر شما
مولفان
گروه
ادبیات و زبان ها ,
رده موضوعی
جلد 21
تاریخ 95
وضعیت چاپ
  • چاپ شده