حدث (در فقه) رجوع کنید به طهارت؛ غسل؛ وضو

معرف

حَدَث (در فقه) رجوع کنید به طهارت؛ غسل؛ وضو#
متن
نظر شما
مولفان
گروه
رده موضوعی
جلد 12
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده