حدائق السحر فی دقائق الشعر

معرف

کتابی در فن بدیع، تألیف رشیدالدین وطواط*، از منشیان دربار خوارزمشاهیان در قرن ششم
متن
حدائقُ السِّحر فی دقائقِ الشّعر، کتابی در فن بدیع، تألیف رشیدالدین وطواط*، از منشیان دربار خوارزمشاهیان در قرن ششم. به نوشته رشیدالدین وطواط (ص 55)، پیش از حدائق‌السّحر شاعران فارسی زبان در فنون بدیعی یا بعضی از آن فنون، کتابهایی تألیف کرده بودند که به دست ما نرسیده است. وی (ص 1) انگیزه تألیف کتاب خود را مطالعه ترجمان‌البلاغه رادویانی ذکر کرده و گفته که آن کتاب بس ناخوش بوده و از راه تکلّف تنظیم شده و با خطاهایی همراه بوده است. با این حال، در کتاب خود شواهد بسیاری از آن آورده و فصول و ابواب آن را نیز در نظر داشته و احیانآ سرمشق کار خویش قرار داده است.احمد آتش، دانشمند معاصر ترک، که ترجمان‌البلاغه* را چاپ و منتشر کرده است، از کتابی با نام محاسن‌الکلام تألیف ابوالحسن نصربن‌حسن مَرغینانی (درباره او رجوع کنید به باخرزی ج 1، ص 666ـ 671) نام برده و افزوده است که تمام شواهد عربی که رشیدالدین وطواط در حدائق‌السّحر ذکر کرده، غیر از اشعار خود او، مأخوذ از این کتاب است (رادویانی، مقدمه، ص یاـ یب).به‌گفته یاقوت حموی (ج 6، ص 2632)، رشیدالدین کتاب خود را در معارضه با ترجمان‌البلاغه تألیف کرده است. به هر حال، رشیدالدین تا حدودی به ترجمان‌البلاغه توجه داشته، اما افزودن شاهدهایی از قرآن مجید و احادیث نبوی و کلام فصحای عرب، گویای اهتمام او برای اصلاح و تکمیل آن کتاب است.حدائق‌السّحر، با توجه به زمان تألیف و اشتمال آن بر تعداد درخور توجهی از صناعات بدیعی، یکی از منابع مهم فن بدیع در زبان فارسی و متضمن اطلاعات گران‌بها و اظهارنظرهای عالمانه‌ای درباره شاعرانی نظیر قطران تبریزی*، عنصری*، فرخی سیستانی* و مسعودسعد سلمان* است (برای نمونه رجوع کنید به ص 9ـ10، 32، 41ـ42، 82، 87). از امتیازات دیگر کتاب، ذکر نام برخی کتابهای علوم بلاغیِ فارسی و عربی است، مانند ترجمان‌البلاغه (ص 1)؛ رسائل ابوالحسن اهوازی (ص 3)؛ کتاب اشتقاق، و اعجازالقرآن، درباره تشبیهات، هر دو از علی‌بن عیسی‌رمانی (ص 43)؛ و کنزالغرائب، تألیف خورشیدی، در شرح کتاب احمدبن محمد منشوری (ص 55).حدائق‌السّحر اندکی پس از تألیف مورداقبال شاعران و ادیبان واقع شد و آثار بسیاری در تقلید از آن یا تفسیر آن نوشته شد که برخی از آنها به چاپ رسیده است. برخی از مهم‌ترین این آثار عبارت‌اند از: جزء سوم کتاب المعجم فی معاییر اشعارالعجم* تألیف شمس‌الدین محمدبن‌قیس رازی (تهران 1314ش)؛ حقایق الحدائق تألیف شرف‌الدین رامی تبریزی و دقایق‌الشعر تألیف علی‌بن محمد مشهور به ‌تاج‌الحلاوی، که هر دو به اهتمام محمدکاظم امام چاپ شده‌اند (تهران 1341ش؛ برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به رشیدالدین وطواط، مقدمه اقبال آشتیانی، ص سز ـ سی).حدائق‌السّحر، به صورت مستقل یا به ضمیمه بعضی کتابها و دیوانها، بارها چاپ شده است، اما چاپ انتقادی آن به اهتمام عباس اقبال آشتیانی در 1308ش در تهران منتشر شد.منابع : علی‌بن حسن باخرزی، دمیةالقصر و عصرة اهل‌العصر، چاپ محمد تونجی، ج 1، دمشق [?1391/ 1971[؛ محمدبن عمر رادویانی، ترجمان‌البلاغه، چاپ احمد آتش، استانبول 1949، چاپ افست تهران 1362ش؛ محمدبن محمد رشیدالدین وطواط، حدایق السحر فی دقایق ‌الشعر، چاپ عباس اقبال آشتیانی، تهران 1362ش؛ یاقوت حموی، معجم الادباء، چاپ احسان عباس، بیروت 1993.
نظر شما
مولفان
گروه
رده موضوعی
جلد 12
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده