حبیب آباد

معرف

شهری در بخش بُرخوار در شهرستان برخوار و میمه در استان اصفهان
متن
حبیب‌آباد، شهری در بخش بُرخوار در شهرستان برخوار و میمه در استان اصفهان. این شهر در ارتفاع حدود 557، 1 متری، در هجده کیلومتری شمال‌شرقی اصفهان و در دشت قرار دارد. آب و هوای آن خشک و نیمه‌بیابانی است. بیشترین دمای آن ْ42 در مرداد، کمترین آن ْ2ر12- در بهمن و بارش سالیانه آن 6ر121 میلیمتر است (سازمان هواشناسی کشور، ص 34). اهالی شهر، شیعه دوازده امامی‌اند و به فارسی، بدون لهجه محلی، گفتگو می‌کنند (فرهنگ جغرافیائی آبادیها، ج 71، ص 95). در سرشماری 1375ش ،جمعیت شهر 005 ، 8 تن ضبط شده است (مرکز آمار ایران، ص هفتادو چهار). حبیب‌آباد در 1345ش تبدیل به شهر شد و با تشکیل شهرستان برخوار و میمه در تیر 1368، از شهرهای تابع این شهرستان گردید (ایران. وزارت کشور، 1382ش، ذیل «استان اصفهان»).از صنایع‌دستی، فرش‌بافی با طرح نائینی در آن رواج دارد (فرهنگ جغرافیائی آبادیها، همانجا).هسته اولیه شهر مرقد شاهزاده عبدالمؤمن بوده، که گفته می‌شود از اولاد امام موسی‌بن جعفر علیه‌السلام است، و حبیب‌آباد بعدها در پیرامون آن گسترش یافته است. همچنین توسعه شهر بیشتر به‌سمت شمال‌شرقی و جنوب‌شرقی و در مسیر عبور آب قنات بوده‌است (رجوع کنید به طرح هادی شهر حبیب‌آباد، ص29). جابری انصاری در اواخر سده سیزدهم، جمعیت آن را چهار هزار تن ضبط کرده (ص 153) و افضل‌الملک در سده‌های سیزدهم و چهاردهم آن را از روستاهای بزرگ بلوک برخوار آورده و از وجود معادن نمک در شمال و مشرق آن یاد کرده است (ص 78ـ 79). در دوره پهلوی دوم، ده رشته قنات، محصولاتی مانند غله و پنبه، تولیداتی مانند پشم و روغن، و از صنایع‌دستی کرباس‌بافی و قالی‌بافی در آن وجود داشت (رزم‌آرا، ج10، ص70).میرزامحمدعلی معروف به معلّم حبیب‌آبادی*، مؤلف کتاب مکارم‌الآثار، از اهالی حبیب‌آباد بوده است (رجوع کنید به حبیب‌آبادی، ج 3، ص 7ـ8).منابع : غلامحسین افضل‌الملک، سفرنامه اصفهان، چاپ ناصر افشارفر، تهران 1380ش؛ ایران. وزارت کشور. معاونت سیاسی. دفتر تقسیمات کشوری، نشریه تاریخ تأسیس عناصر تقسیماتی به همراه شماره مصوبات آن، تهران 1382ش؛ همو، نشریه عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری ]تا پایان آبان 1384[، تهران 1384ش؛ محمدحسن جابری انصاری، تاریخ اصفهان و ری و همه جهان، ]اصفهان[ 1321ش؛ محمدعلی حبیب‌آبادی، مکارم‌الآثار در احوال رجال دو قرن 13 و 14 هجری، ج 3، اصفهان 1351ش؛ رزم‌آرا؛ سازمان هواشناسی کشور، سالنامه آماری هواشناسی: 76ـ 1375، تهران 1378ش؛ طرح هادی شهر حبیب‌آباد، اصفهان: سازمان خدمات طراحی شهرداریهای استان اصفهان، 1375ش؛ فرهنگ جغرافیائی آبادیهای کشور جمهوری اسلامی ایران، ج 71 : اصفهان، تهران: اداره جغرافیائی ارتش، 1367ش؛ مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 : نتایج تفصیلی کل کشور، تهران 1376ش؛ نقشه جمهوری اسلامی ایران: براساس تقسیمات کشوری، مقیاس 000،600، 1:1، تهران: گیتاشناسی، 1383ش.
نظر شما
مولفان
گروه
رده موضوعی
جلد 12
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده