داوی عبدالهادی ← پریشان عبدالهادی داوی

معرف

داوی، عبدالهادی ← پریشان، عبدالهادی داوی#
متن
داوی، عبدالهادی ← پریشان، عبدالهادی داویNNNNداوید، مجموعه، مجموعه‌ای مشتمل بر آثار هنری، از جمله هنر اسلامی، در کپنهاگ . هستة اصلی مجموعه و موزة داوید را کریستیان لودوی داوید (1878ـ1960/ 1295(1257ش)ـ 1339ش)، وکیل و تاجر مشهور دانمارکی، در 1910/ 1328 با خرید آثار هنری از هنرمندان دانمارکی فراهم آورد.داوید ثروت خود را صرف خرید و گردآوری آثار هنریِ باارزش کرد و در 1945/ 1324ش تصمیم گرفت آنها را به‌صورت مجموعه‌ای در خانة شخصی خود به نمایش بگذارد (مجموعه داوید ، 2012). طراحی داخلی تالارهای موزة داوید را کارل پترسن (متوفی 1923/ 1302ش) و کار کلینت(متوفی 1954/ 1333ش)، دو هنرمند دانمارکی، از 1919/ 1298ش در طی نه سال انجام دادند ()فرهنگ هنر( ، ذیل")Johan)" "
نظر شما
مولفان
گروه
رده موضوعی
جلد 17
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده