حمیده رویدشتی

معرف

حمیده رُویدَشتی،# بانوی فاضل و پرهیزکار اصفهانی، آگاه به علم حدیث و رجال در قرن یازدهم.
متن
حمیده رُویدَشتی، بانوی فاضل و پرهیزکار اصفهانی، آگاه به علم حدیث و رجال در قرن یازدهم.از تاریخ تولد و زادگاه او اطلاعی نیست. پدرش، محمدشریف‌بن شمس‌الدین رویدشتی اصفهانی، ساکن رویدشت از توابع اصفهان (محلاتی، ج 4، ص 185؛ امین، ج 6، ص 255) و از شاگردان شیخ‌بهائی (متوفی 1030) بود و علامه مجلسی (متوفی 1110) نیز از او روایت کرده است (افندی اصفهانی، ج 5، ص 405).افندی اصفهانی (ج 5، ص 404ـ405) حمیده را دانشمند، پرهیزکار، بازمانده عالمان فضیلت‌مدار و دانا به علم رجال معرفی کرده که نکات دقیق و حاشیه‌هایی بر کتابهای حدیثی، از جمله استبصار* شیخ‌طوسی، نگاشته و این حاشیه‌ها نشان‌دهنده ژرف‌اندیشی و آگاهی دقیق او به علوم حدیثی، به‌ویژه علم رجال، است. آقابزرگ طهرانی (1403، ج 2، ص 15، ج 6، ص 18) از حاشیه حمیده بر استبصار یاد کرده است. پدر میرزاعبداللّه افندی حواشیِ حمیده را بر کتابهای حدیثی می‌ستود و بسیار از آنها نقل می‌کرد (افندی اصفهانی، ج 5، ص 405). افندی اصفهانی (همانجا) نسخه‌ای از استبصار را داشته که حمیده تا پایان کتاب الصلاة بر آن حاشیه نوشته بوده است.حمیده دانش حدیث را نزد پدرش آموخت. پدرش او را به سبب قدرت فهم و درکش می‌ستود و درباره او می‌گفت : «حمیده با رجال پیوند دارد»، کنایه از اینکه وی علم رجال را به‌خوبی می‌داند و هنگامی که با دخترش مزاح می‌کرد، او را «عَلّامتة» می‌خواند و می‌گفت: «یک تاء در این واژه برای تأنیث و تای دیگر برای مبالغه و فزونی علم است» (همانجا؛ نیز رجوع کنید به حسون و ام‌علی مشکور، ص 311).حمیده رویدشتی کتابی در علم رجال با عنوان رجال حمیدة داشته (آقابزرگ طهرانی، 1403، ج10، ص 114) که آقابزرگ طهرانی در مُصَفَّی المَقال فی مُصَنّ ِفی علم‌الرجال (ستون 116) این کتاب را ذکر کرده است.فاطمه، دختر حمیده، نیز مانند مادرش فاضل و پرهیزکار بود (افندی اصفهانی، ج 5، ص 406). حمیده رویدشتی در 1087 درگذشت (همان، ج 5، ص 405؛ امین، همانجا).منابع: محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، چاپ علی‌نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت 1403/1983؛ همو، مُصَفَّی المَقال فی مُصَنِّفی علم الرجال، چاپ احمد منزوی، تهران 1337ش؛ عبداللّه‌بن عیسیافندی اصفهانی، ریاض‌العلماء و حیاض الفضلاء، چاپ احمد حسینی، قم 1401ـ؛ امین؛ محمد حسون و ام‌علی مشکور، اعلام النساء المؤمنات، ]تهران[ 1411؛ ذبیح‌اللّه محلاتی، ریاحین الشّریعة در ترجمه دانشمندان بانوان شیعه، ج 4، تهران 1373ش.
نظر شما
مولفان
گروه
قرآن و حدیث ,
رده موضوعی
جلد 14
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده