جنتی عطائی ابوالقاسم

معرف

نمایشنامـه‌نویـس‌ و از پیش‌کسوتان‌ تحقیق‌ در باره‌ نمایش‌ و ادبیات‌ تطبیقی‌ در ایران‌
متن
جنّتی‌عطائی‌، ابوالقاسم، نمایشنامـه‌نویـس‌ و از پیش‌کسوتان‌ تحقیق‌ در باره‌ نمایش‌ و ادبیات‌ تطبیقی‌ در ایران‌. وی‌ در 1296 ش‌ در مشهد به‌ دنیا آمد. دوره‌ تحصیلات‌ ابتدایی‌ و دبیرستان‌ را در زادگاهش‌ گذراند، سپس‌ به‌ تهران‌ آمد و ادامه‌ تحصیل‌ داد و از مدرسه‌ تئاتر فارغ‌ التحصیل‌ شد. پس‌ از آن‌ به‌ پاریس‌ رفت‌ و از دانشگاه‌ سوربن‌ دکتری‌ ادبیات‌ تطبیقی‌ گرفت‌ ( چهره‌ مطبوعات‌ معاصر ، ص‌ 76؛ جنّتی‌عطائی‌، ص‌ 841).وی‌ از 1314 ش‌ همکاری‌ با مطبوعات‌ را آغاز کرد و در باره‌ تاریخچه‌ نمایش‌ در ایران‌ مقالات‌ بسیاری‌ نوشت‌ و به‌ معرفی‌ پیش‌کسوتان‌ و افراد ممتاز ایرانی‌ در این‌ رشته‌ پرداخت‌ (جنّتی‌عطائی‌، همانجا). اولین‌ نمایشنامه‌ او به‌ نام‌ یادگار اشک‌ در 1316 ش‌ به‌ چاپ‌ رسید. وی‌ در 1336 ش‌ جایزه‌ اول‌ نمایشنامه‌نویسی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و هنر را برای‌ نمایشنامه‌ سربازان‌ جاوید دریافت‌ کرد (همانجا).جنّتی‌عطائی‌ از اولین‌ و مهم‌ترین‌ نویسندگان‌ نمایشنامه‌های‌ رادیویی‌ در ایران‌ بود. وی‌ در مقاله‌ «نگاهی‌ به‌: دراماتورژی‌ در ایران‌» ( پیام‌نوین‌ ، سال‌ 3، ش‌10، تیر 1340، ص‌ 48ـ56) سیر تحول‌ نمایشنامه‌ رادیویی‌ و نویسندگان‌ مهم‌ و مؤثر آن‌ را بررسی‌ و معرفی‌ کرده‌ است‌. مطالعات‌ او در زمینه‌ ادبیات‌ فارسی‌ و مضامین‌ هنری‌ و تاریخی‌ آن‌ نیز شایان‌ توجه‌ است‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به «کمانداری‌ و تیراندازی‌ در ادبیات‌ فارسی‌»، بررسیهای‌ تاریخی، سال‌ 5، ش‌ 1، فروردین‌ ـ اردیبهشت‌ 1349، ص‌ 113ـ134؛ همان‌، سال‌ 6، ش‌ 2، خردادـ تیر 1350، ص‌ 241ـ276).جنّتی‌عطائی‌ از دوستان‌ نزدیک‌ نیمایوشیج‌ *بود و آثاری‌ نیز در معرفی‌ زندگی‌ و شعر نیما نوشت‌، از آن‌ جمله‌ است‌ کتاب‌ نیما : زندگی‌ و آثار او که‌ آن‌ را در 1334 ش‌، به‌ مناسبت‌ شصت‌ سالگی‌ نیما، تدوین‌ کرد. مهم‌ترین‌ کتاب‌ جنّتی‌عطائی‌، بنیاد نمایش‌ در ایران است‌ که‌ در این باره‌ یکی‌ از کتابهای‌ مرجع‌ به‌شمار می‌آید (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به ملک‌پور، ج‌ 2، ص‌ 44؛ آژند، ص‌ 77، 84، 90). او در این‌ کتاب‌، ضمن‌ بررسی‌ سابقه‌ نمایش‌ در ایران‌، گلچینی‌ از نمایشنامه‌های‌ ایرانی‌ تا 1300 ش‌ را معرفی‌ کرده‌ است‌.از دیگر آثار اوست‌: چراغ‌: چند صفحه‌ از زندگی‌ فلورانس‌ نایتینگل (تهران‌ 1326 ش‌)، نمایشنامه‌های‌ مدارس‌ (تهران‌ 1336 ش‌)، شیرمردی‌ از خراسان‌ (تهران‌ 1342 ش‌)، زندگی‌ و آثار رضا کمال‌ ( شهرزاد ) (تهران‌ 1333 ش‌)، سخنان‌ بزرگان‌ (تهران‌ 1335 ش‌) و تاریخ‌ تئاتر در جهان‌ (تهران‌ 1337 ش‌). جنّتی‌عطائی‌ در 1372 ش‌ در پاریس‌ درگذشت‌ (جنّتی‌عطائی‌، ص‌ 841 ـ842).منابع‌: یعقوب‌ آژند، نمایشنامه‌نویسی‌ در ایران‌: از آغاز تا 1320 ه .ش‌ ، تهران‌ 1373 ش‌؛ مصطفی‌ جنّتی‌عطائی‌، «دکتر ابوالقاسم‌ جنّتی‌عطائی‌»، آینده‌ ، سال‌ 19، ش‌ 7ـ9 (مهر ـ آذر 1372)؛ چهره‌ مطبوعات‌ معاصر،[ تهران]: پرس‌اجنت‌، [?1351 ش]؛ جمشید ملک‌پور، ادبیات‌ نمایشی‌ در ایران‌، ج‌ 2، تهران‌ 1363ش.
نظر شما
مولفان
گروه
رده موضوعی
جلد 11
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده